logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Hospodaření v městských lesích

Publikováno 19.5.2022

Hospodaření v městských lesích je vykonáváno na základě pachtovní smlouvy se společností EKOLTES Hranice a. s., která obhospodařuje cca 254,73 ha lesních pozemků ve vlastnictví města Hranic.

Lesní majetek města Hranic je roztroušen na několika katastrálních územích – Bělotín, Drahotuše, Hranice, Lhotka u Hranic, Radíkov u Hranic, Slavíč, Středolesí, Uhřínov u Hranic, Velká u Hranic a Valšovice.

Základem pro zajištění řádného hospodaření v lesích města Hranic je nový lesní hospodářský plán, který je vypracován na období 10 let (platnost od 01.01.2021 do 31.12.2030). Součástí plánu jsou doporučené návrhy hospodaření, zajišťující soulad s lesním zákonem a dále závazná ustanovení, která musí být po dobu platnosti plánu plněna.

V roce 2021 bylo vytěženo celkem 1585,17 m3 dřevní hmoty, z čehož 27 % (tj. 428,62 m3) tvořila těžba nahodilá, vzniklá v důsledku škodlivého působení abiotických a biotických činitelů.

V návaznosti na vzniklé holiny po nahodilé těžbě z předcházejícího roku byla prováděna i obnova lesních porostů, kdy bylo uměle vysazeno 15 700 ks sazenic. Celkem bylo vysázeno 1,93 ha budoucího nového lesa.

V důsledku působení agresivní buřeně bylo vyžnuto celkem 5,14 ha ploch lesních kultur.

Proti nežádoucímu okusu zvěře mladých lesních kultur bylo postaveno 415 m oplocenek, jež mají celoročně chránit lesní kultury před škodami zvěří. Dále byly prováděny opravy a údržby oplocení postavených v předešlých letech a bylo odstraněno 2000 metrů již nepotřebného oplocení z důvodu zajištění kultur (tj. odrostlé vůči škodám zvěří).

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies