logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Základní informace o území

Město Hranice, včetně místních částí, se rozkládá na ploše přibližně 52 km2.

Město leží v tzv. Moravské bráně, která představuje samostatný geomorfologický celek, začleněný do soustavy Vněkarpatských sníženin, podsoustavy Západní, tvořený JZ-SV směrem protaženým pruhem plochého nížinového a pahorkatinného reliéfu na málo odolných neogenních horninách. Na JZ přechází Moravská brána u Přerova plynule do Hornomoravského úvalu, na SV rovněž plynule do Ostravské pánve. Severozápadní hranice je dána zlomovým svahem Nízkého Jeseníku, na JV hraničí s Kelečskou a Příborskou pahorkatinou. Za Teplickým kaňonem z devonských a kulmských hornin vtéká Bečva ve svém dolním toku do bečevské části Moravské brány, která přechází v soutokové oblasti s Moravou do Hornoslezského úvalu. Hydrograficky náleží území subrajónu k dílčím povodím 4-11-01 a 4-11-02 řeky Dunaje.
Podle mapy klimatických oblastí leží zájmové území města Hranic v mírně teplé oblasti, konkrétně v převažující míře v jednotce klimatické oblasti MT 10, místní část Lhotka leží v jednotce klimatické oblasti MT 9, místní části Středolesí a Uhřínov leží v klimatické oblasti MT 7.
Převládající větry - západní, jižní, severovýchodní.

Vybrané klimatické charakteristiky 

  MT 7 (Středolesí, Uhřínov) MT 9 (Lhotka) MT 10 (Hranice a ostatní)
 Počet letních dnů 30 - 40 40 - 50  40 - 50 
 Počet mrazových dnů 110 - 130 110 - 130 110 - 130
 Průměrná teplota v lednu (°C)  2 až - 3 - 3 až - 4 - 2 až - 3
Průměrná teplota v červenci (°C)  16 - 17 17 - 18  17 - 18 
Srážkový úhrn ve veget.období (mm)  400 - 450 400 - 450 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období (mm) 250 - 300  250 - 300   200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou  60 - 80 60 - 80  50 - 60

 Zdroj: KO QUITT

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies