logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Lesní hospodářství, myslivost

Hospodaření v městských lesích

Hospodaření v městských lesích je vykonáváno na základě nájemní smlouvy se společností EKOLTES Hranice a. s., která obhospodařuje cca 254 ha lesních pozemků ve vlastnictví města Hranic.

více... | Publikováno 11.10.2018

Myslivost

Základní údaje, stavy zvěře a rejstřík honebních společenstev v působnosti obce s rozšířenou působností Hranice. 

více... | Publikováno 13.3.2018

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021