logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Ovzduší, jeho ochrana

Stav ovzduší

Město Hranice zprovoznilo ke dni 14. prosince 2018 novou imisní monitorovací stanici pro měření kvality ovzduší ve městě. Monitorovací stanice je umístěna v areálu ZŠ Šromotovo, veřejný informační panel pak na Třídě 1. máje na spojovacím „krčku“ ze ZŠ 1. máje do jídelny.

více... | Publikováno 16.11.2020

Jak zlepšit kvalitu ovzduší

Přinášíme několik doporučení, jak můžeme my přispět ke zlepšení kvality ovzduší, zejména jak správně topit.

více... | Publikováno 16.10.2017

Úspěšní žadatelé o kotlíkové dotace mohou žádat o příspěvek města

Město Hranice v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III." finančně podpoří jednotlivé fyzické osoby, které jsou vlastníky nemovitostí na území města Hranic (včetně místních částí) a zároveň žadateli o dotaci z Olomouckého kraje při realizaci výměny kotlů na pevná paliva, a to finančním příspěvkem ve výši 7 % k dotaci poskytnuté Olomouckým krajem.

více... | Publikováno 16.11.2020

Seznam závazných stanovisek

více... | Publikováno 4.1.2021

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021