logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Ovzduší, jeho ochrana

Úspěšní žadatelé o kotlíkové dotace mohou žádat o příspěvek města

Město Hranice se zapojuje do programů kotlíkových dotací, v rámci kterých poskytuje ze svého rozpočtu finanční příspěvky občanům, kteří jsou vlastníky nemovitostí na území města. Hranice. Zároveň Olomoucký kraj připravil informační semináře k tomuto dotačnímu programu.

více... | Publikováno 21.9.2023

Olomoucký kraj vyhlásil pátou vlnu kotlíkových dotací

Olomoucký kraj vyhlásil dne 20. 6. 2023 dotační program „Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji V.“. Dotace bude možné čerpat na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj.

více... | Publikováno 23.6.2023

Město Hranice vydalo časový plán provádění opatření Programu zlepšování kvality ovzduší

Město Hranice vydalo svůj časový plán provádění opatření Programu zlepšování kvality ovzduší pro zónu Střední Morava (CZ07): aktualizace 2020. Obsahem dokumentu je plán realizace opatření, která jsou městu ukládána programem zlepšování kvality ovzduší. Časový plán řeší problematiku omezování znečišťování ovzduší z lokálních topenišť, ale i z jiných zdrojů, například z dopravy. Časový plán schválila Rada města Hranic usnesením č. 2011/2021 – RM 73 ze dne 9. 11. 2021.

více... | Publikováno 10.11.2021

Jak správně topit a ušetřit

Ministerstvo životního prostředí vydalo publikaci s názvem Jak správně topit a ušetřit, která je průvodcem určeným zejména pro domácnosti vytápějící kotli a topidly na pevná paliva. Cílem je zprostředkovat informace o povinnostech, které zákon o ochraně ovzduší stanovuje provozovatelům těchto typů zdrojů tepla, a také poukázat na význam správného způsobu vytápění pevnými palivy.

více... | Publikováno 27.10.2021

Stav ovzduší

Město Hranice zprovoznilo ke dni 14. prosince 2018 novou imisní monitorovací stanici pro měření kvality ovzduší ve městě. Monitorovací stanice je umístěna v areálu ZŠ Šromotovo, veřejný informační panel pak na Třídě 1. máje na spojovacím „krčku“ ze ZŠ 1. máje do jídelny.

více... | Publikováno 16.11.2020

Jak zlepšit kvalitu ovzduší

Přinášíme několik doporučení, jak můžeme my přispět ke zlepšení kvality ovzduší, zejména jak správně topit.

více... | Publikováno 16.10.2017

Úspěšní žadatelé o kotlíkové dotace mohou žádat o příspěvek města

Město Hranice se zapojuje do programů kotlíkových dotací, v rámci kterých poskytuje ze svého rozpočtu finanční příspěvky občanům, kteří jsou vlastníky nemovitostí na území města.

více... | Publikováno 29.6.2023

Seznam závazných stanovisek

více... | Publikováno 4.1.2021
Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies