logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Úspěšní žadatelé o kotlíkové dotace mohou žádat o příspěvek města

Publikováno 16.11.2020

Město Hranice v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III." finančně podpoří jednotlivé fyzické osoby, které jsou vlastníky nemovitostí na území města Hranic (včetně místních částí) a zároveň žadateli o dotaci z Olomouckého kraje při realizaci výměny kotlů na pevná paliva, a to finančním příspěvkem ve výši 7 % k dotaci poskytnuté Olomouckým krajem.

Občané mohou městu Hranice podávat žádosti o výše uvedenou finanční podporu. Formuláře pro žádost jsou k dispozici v příloze buď ve formátu word nebo PDF.  Žádosti budou následně předkládány ke schválení Radě města Hranic. Po schválení bude s každým žadatelem podepsaná Smlouva o poskytnutí dotace – finančního příspěvku, na základě které bude dotace zaslána na účet žadatele.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021