logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Úspěšní žadatelé o kotlíkové dotace mohou žádat o příspěvek města

Publikováno 30.9.2022

Město Hranice se zapojuje do programů kotlíkových dotací, v rámci kterých poskytuje ze svého rozpočtu finanční příspěvky občanům, kteří jsou vlastníky nemovitostí na území města.

Občané mohou městu Hranice podávat žádosti o nabízenou finanční podporu. Formuláře pro žádost jsou k dispozici v příloze (viz níže). Podané žádosti jsou předkládány ke schválení Radě města Hranic. Po schválení je s daným žadatelem podepsaná Smlouva o poskytnutí dotace – finančního příspěvku, na základě které je dotace následně zaslána na účet žadatele.

3. vlna kotlíkových dotací

V rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III." podpoří město Hranice jednotlivé fyzické osoby, které jsou vlastníky nemovitostí na území města Hranic a zároveň úspěšnými žadateli o dotaci z Olomouckého kraje při realizaci výměny kotlů na pevná paliva, a to finančním příspěvkem ve výši 7 % k dotaci poskytnuté Olomouckým krajem.

Poskytování dotace – finančního příspěvku schválilo Zastupitelstvo města Hranic svým usnesením č. 252/2019 – ZM 11 ze dne 12. 12. 2019.

Formuláře pro žádost pro 3. vlnu jsou k dispozici v příloze buď ve formátu word nebo PDF

Žádosti lze podávat v rámci 3. vlny kotlíkových dotací nejpozději do 30. 6. 2023.

4. vlna kotlíkových dotací

Také v rámci nově vyhlášeného dotačního programu "Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji IV." budou ze strany města podpořeny jednotlivé fyzické osoby, které jsou vlastníky či spoluvlastníky nemovitosti na území města Hranice a zároveň úspěšnými žadateli o dotaci od Olomouckého kraje. Výše finančního příspěvku činí 5 % k dotaci poskytnuté Olomouckým krajem.

Poskytování dotace – finančního příspěvku schválilo Zastupitelstvo města Hranic svým usnesením č. 784/2022 – ZM 33 ze dne 15. 9. 2022.

Přestože Olomoucký kraj umožňuje získat v tomto programu dotaci i ex ante, finanční příspěvek ze strany města bude poskytován vždy až po realizaci dílčího projektu. Žádost je možno podat až po vyplacení celé dotace ze strany Olomouckého kraje.

Formuláře pro žádost pro 4. vlnu jsou k dispozici v příloze buď ve formátu word nebo PDF

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies