logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Úspěšní žadatelé o kotlíkové dotace mohou žádat o příspěvek města

Publikováno 11.5.2018

Hraničtí žadatelé, kteří uspěli se svojí žádostí u Olomouckého kraje v rámci vyhlášeného dotačního programu „Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II“ si již mohou požádat také o městský příspěvek. Jde o občany, kteří vlastní nemovitost na území města Hranic (včetně místních částí).

Tito občané mohou na Město Hranice předkládat žádosti o výše uvedenou finanční podporu. Žádosti jsou k dispozici v příloze buď ve formátu word nebo PDF.  Po předložení budou žádosti předkládány ke schválení Radě města Hranic. Následně bude s každým žadatelem podepsaná Smlouva o poskytnutí dotace - finančního příspěvku a do 15 pracovních dnů od podpisu smlouvy budou dotace - finanční prostředky zaslány na účet žadatele.

Olomoucký kraj ukončil 30. dubna 2018 příjem žádostí v rámci vyhlášeného dotačního programu „Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II.“ Město Hranice se rozhodlo podpořit tento dotační program a na zasedání Zastupitelstva města Hranic dne 22. 6. 2017 usnesením č. 529/2017 – ZM 22 schválilo finanční podporu hranickým občanům dalšími sedmi procenty. Úspěšní žadatelé tak mohou získat maximální výši dotace 85% z Olomouckého kraje a dalších 7% od města Hranic.

 

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2020