logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Stav ovzduší

Publikováno 16.11.2020

Město Hranice zprovoznilo ke dni 14. prosince 2018 novou imisní monitorovací stanici pro měření kvality ovzduší ve městě. Monitorovací stanice je umístěna v areálu ZŠ Šromotovo, veřejný informační panel pak na Třídě 1. máje na spojovacím „krčku“ ze ZŠ 1. máje do jídelny.

Aktuální data naměřená na monitorovací stanici v Hranicích jsou přenášena na portál Envitech a  a do Informačního systému kvality ovzduší (ISKO).

Na portálu Envitech v sekci Informace lze také najít závěrečné zprávy o vyhodnocení kvality ovzduší v našem městě vždy za uplynulý rok.

Další informace o stavu ovzduší lze také čerpat ze stránek Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ):

Jakým způsobem se chovat v případě vyhlášené smogové situace najdete na stránkách Státního zdravotního ústavu 

Aktuálně vydané výstražné informace lze najít na stránkách ČHMÚ 

Pokud chcete využít mobilní aplikace, můžete využít například AirVisual nebo SmogAlarmkteré jsou zdarma ke stažení na App Store případně na Google Play..

Nejbližší monitorovací stanice.

Bělotín:

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/aqindex_slide2/mp_MBELA_CZ.html

Přerov:

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/aqindex_slide2/mp_MPRRA_CZ.html

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021