logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Myslivost

Publikováno 13.3.2018

Základní údaje, stavy zvěře a rejstřík honebních společenstev v působnosti obce s rozšířenou působností Hranice. 

Myslivost, jejíž cílem je ochrana zvěře a jejich životních podmínek, cílevědomý chov zvěře a jeho každoroční vyhodnocování, prošla obdobím značných změn. Od 1. 1. 2003 byla reformou veřejné správy delegována pravomoc prvoinstančních orgánů státní správy na pověřené obce. V tomto období bylo zákonnou povinností uvést stávající honitby do souladu se zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti, eventuálně vytvořit honitby nové, odpovídající současným právním předpisům. Tímto procesem vzniklo ve správním obvodu města Hranic 26 honiteb, v současnosti jich je 25 (viz příloha). Ve všech honitbách je jednotlivými uživateli zabezpečena cílevědomá činnost v krajině, která má některé nezastupitelné funkce, jako např. péči o zvěř, včetně přikrmování, regulaci některých druhů zvířat, realizaci veterinárních a zdravotních opatření u zvěře apod..

Stavy zvěře

Ve všech honitbách je dnes hlavní zvěří zvěř srnčí. Stavy této zvěře se na rozdíl od stavů drobné zvěře (zajíce polního a bažanta obecného) nesnižují. Jelení zvěř je předmětem řádného mysliveckého hospodaření v 1 honitbě a zvěř dančí ve 2 honitbách správního obvodu města Hranic. V ostatních honitbách se tyto druhy zvěře vyskytují sezónně. V některých honitbách, bezprostředně navazujících na lesy ve správě VLS Lipník nad Bečvou, byly v minulých letech zaznamenány a ze strany dotčených vlastníků také uplatněny škody, způsobené jelení zvěří, převážně na mladších smrkových porostech.

Černá zvěř (prase divoké) se v poslední době vyskytuje v naprosté většině honiteb, kde je na základě vzniku škod na zemědělských plodinách předmětem odlovu.

Rejstřík honebních společenstev v působnosti obce s rozšířenou působností Hranice.  (příloha)

Přílohy ke stažení

Rejstřík honebních společenstev (8 776,89 KB)

Stáhnout vše

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies