logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Informace o zeleni

Publikováno 16.10.2017

Veřejná zeleň je souhrn všech volně rostoucích a veřejně přístupných zelených rostlin. Jedná se o důležitý architektonický a krajinný prvek s velmi významnými ekologickými funkcemi.

Údržba zeleně

Každá zeleň potřebuje svoji periodickou a pravidelnou údržbu,  která je dána především biologickou podstatou života rostlin. Uplatňují se zde výrazné sezónní vlivy (kupříkladu: na jaře se musí více kosit trávníky, udržovat záhony a květinové mísy, na podzim je nutné hrabat spadané listí, na jaře pak prořezávat stromy a keře atd. apod.).

Zeleň ve městě má tyto funkce

Mikroklimatické funkce

 • vyrovnává extrémní teplotní rozdíly
 • snižuje teplotu prostředí díky vypařování vody
 • zmírňuje vzdušné proudění
 • reguluje vlhkost vzduchu, zpomaluje odtok vody

 Hygienické funkce

 • zachytává prach v ovzduší
 • zachytává alergeny
 • snižuje hlučnost okolí
 • zvyšuje obsah kyslíku

 Psychologické a relaxační funkce

 • ovlivňuje naši psychiku působením různých zelených odstínů
 • proměnlivost během roku
 • šumění stromů, zpěv ptáků
 • čistější ovzduší
 • příznivější teplotní a vlhkostní poměry

Estetická, kulturní a společenská funkce

 • zeleň doplňuje a zvýrazňuje architekturu staveb a sama vytváří zajímavé estetické kompozice
 • současně působí na člověka výchovně, neboť nás učí k pořádku a vztahu k přírodě

Ochranná funkce

 • půdoochranná – proti vodní a větrné erozi
 • oddělení hlučných nebo škodlivých prostor
 • útočiště pro ptáky a další zvířata

Strom

je růstová forma vyšších rostlin.Nadzemní část stromu se skládá ze zdřevnatělé nevětvené spodní části - kmene, který se v určité výšce nad zemí dělí na jednotlivé větve. Horní část stromu, kde dochází k větvení, se nazývá koruna.

Stromy neposkytují jen potravu a úkryt pro mnohá divoká zvířata v lesích a parcích, ale mají také spoustu jiných, pro člověka obzvláště důležitých funkcí a v dnešní době velkého znečištění životního prostředí jsou stále potřebnější. Nemají jen estetickou a krajinotvornou hodnotu, kdy dotvářejí osobitou kompozici místa a dávají mu tak jedinečný ráz, ale také velmi dobře působí na náš psychický stav.

Především ve městech mají stromy velký vliv na zdraví obyvatel. Filtrují vzduch zachycováním vypouštěných jedovatých látek (oxidy síry a dusíku, oxid uhelnatý atd.) z automobilů, továren a domácích topenišť. Odhaduje se, že 4 047 m²stromů může každoročně odebrat z atmosféry přibližně 13 tun prachu a plynů. Stromy zajišťují oběh živin a vody, zadržují vláhu v půdě a zároveň ji produkují do vzduchu a tím ho zvlhčují.  Vyrovnávají teplotní extrémy – v zimě brání stromy, vysázené blízko budov, jejich teplotním ztrátám, v létě je naopak ochlazují.

Jeden jediný strom protáhne půdou rok co rok 30 000 litrů vody. Vzrostlý strom s plochou listů 1 200 m2 vyprodukuje za rok asi 4 500 kg kyslíku a odebere přitom ze vzduchu kolem 6 000 kg pro člověka jedovatého kysličníku uhličitého.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019