logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Odbor rozvoje a investic

Publikováno 20.7.2017

Odpovídá za správnost koncepcí, územně plánovacích podkladů a územně plánovacích dokumentací, realizuje investice. Připravuje koncepci rozvoje města.

Základní informace

Městský úřad Hranice - odbor rozvoje města, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice I - Město, (zámek)

Rozvoj města a regionu

 • realizuje investiční akce města

 • ve spolupráci s ostatními odbory zajišťuje koncepci a rozvoj území města Hranic

 • ve spolupráci s městským architektem navrhuje a realizuje akce řešící celkový styl a ráz města

 • zajišťuje přípravu projektů zejména s ohledem na jejich uplatnění v rámci kohezního fondu a strukturálních fondů EU, dotačních programů ČR, grantů apod

 • spolupracujeme s OKS při zajišťování podkladů pro dotace pro město Hranice 

 • metodicky řídí a zajišťuje výběrová řízení v souladu se Směrnicí QS 74-01, o zadávání veřejných zakázek

 • zajišťuje vypsání urbanisticko-architektonických soutěží a konkursů

Územní plánování

Úřad územního plánování v přenesené působnosti pro správní území ORP Hranice (Bělotín (včetně místních částí Kunčice, Lučice, Nejdek), Býškovice, Černotín (včetně místní části Hluzov), Dolní Těšice, Horní Těšice, Horní Újezd, Hrabůvka, , Hranice (včetně místních částí Drahotuše, Lhotka, Velká, Rybáře, Valšovice, Slavíč, Středolesí, Uhřínov),Hustopeče nad Bečvou (včetně místních částí Vysoká, Poruba, Hranické Loučky), Jindřichov, Klokočí, Luboměř pod Střážnou, Malhotice, Milenov, Milotice nad Bečvou, Olšovec (včetně místní části Boňkov), Opatovice, Paršovice, Partutovice, Polom, Potštát (včetně místních částí Boškov, Padesát Lánů, Kovářov, Kyžlířov, Lipná), Provodovice, Radíkov, Rakov, Rouské, Skalička, Střítež nad Ludinou, Špičky, Teplice nad Bečvou, Ústí, Všechovice a Zámrsky)

 • pořizuje územní plán a regulační plán pro území obce
 • pořizuje územně plánovací podklady,
 • pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii na žádost obce ve svém správním obvodu,
 • vydává závazné stanovisko podle § 96b, není-li příslušný krajský úřad,
 • vykonává další činnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies