logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Odbor vnitřních věcí

Publikováno 20.7.2017

Odbor vykonává v přenesené působnosti na území města Hranic a pověřeném územním obvodu činnosti na úseku přestupků, evidence obyvatel, matriky, občanských průkazů, cestovních dokladů a dopravně správních agend. V samostatné působnosti vykonává činnosti na úseku vnitřní správy, požární ochrany, značení ulic, přidělování čísel popisných a informačních technologií.

Ukládá pokuty v samostatné působnosti na základě usnesení RM č. 1078/2004-RM 44, a to dle § 58 odst. 1 písm. a), b), c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění.

Zajišťuje hospodaření a správu jemu svěřeného movitého a nemovitého majetku.

1. oddělení provozní a správní

Pernštejnské nám. 1

 • podatelna-informace, Czech POINT, ztráty a nálezy
 • úřední deska, orientační systém MěÚ, dispečink autoprovozu, shromažďování občanů
 • spisová a archivní služba, telekomunikace, pokladna
 • volby, referenda
 • krizové řízení, požární ochrana
 • přestupky, informace o občanech

2. oddělení oddělení občansko-správních agend

Pernštejnské nám. 1

 • matrika narození, manželství, úmrtí
 • státní občanství, změna jména a příjmení
 • ověřování opisů a podpisů (vidimace a legalizace)

Zámecká 118

 • ohlašovna trvalých pobytů, rušení trvalých pobytů
 • evidence obyvatel
 • občanské průkazy
 • cestovní doklady

3. oddělení dopravně správních agend

Zámecká 118

 • udělování a rozšiřování řidičského oprávnění
 • vydání a výměna řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů
 • vydávání dat z registru řidičů řidičských průkazů
 • rozhodování o vydání registrace k provozování autoškoly, o její změně a o jejím odnětí
 • schvalování výcvikového vozidla pro jeho použití k výcviku v autoškole a změny jeho užívání
 • vydávání osvědčení profesní způsobilosti řidiče
 • provádí zkoušky odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • zápis silničního vozidla do registru vozidel
 • trvalé vyřazení silničního vozidla z registru silničních vozidel
 • dočasné vyřazení silničního vozidla z registru silničních vozidel
 • zápis a výmaz zástavního práva k silničním motorovým vozidlům do registru vozidel a technického průkazu vozidla
 • schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného silničního vozidla
 • schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla
 • schvalování technické způsobilosti jednotlivě přestavěného vozidla
 • vydávání dat z registru silničních vozidel
 • oprávnění k provozování stanice měření emisí (SME)

4. oddělení informačních technologií (IT)

 Pernštejnské nám. 1

 • komplexně zajišťuje výstavbu, provoz a ochranu informačních technologií (IT) a systémů městského úřadu
 • zajišťuje budování a provoz počítačové sítě na úřadě
 • zajišťuje vazby na informační systémy veřejné správy a dodržování standardů ISVS
 • podílí se na technickém zajištění webové prezentace městského úřadu a intranetových stránek
 • zajišťuje provoz internetu ve spolupráci s externí firmou
 • podílí se na přípravě školení pro uživatele informační techniky, zajišťuje technické prostředky pro školení

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021