logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Poskytnuté informace 2015

Publikováno 20.7.2017

Informace, o které byl podle zákona 106/1999 požádán Městský úřad Hranice v roce 2015.Jednotlivé odpovědi naleznete v přílohách ke stažení.

Odpověď 1 - Veřejné osvětlení. Tato žádost byla vyřízena vydáním rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Odpověď 2 - plánované investice

Odpověď 3 - počet zaměstnanců a doplnění odpovědi - předcházející období 

Odpověď 4 - plánované investice města

Odpověď 5 - právní informační systémy

Odpověď 6 - úklid prostor ve vlastních objektech

Odpověď 7 -  Platy. Tato žádost byla vyřízena vydáním rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Odpověď 8 - Dne 28.04.2015 byly žadateli poskytnuty v elektronické podobě kopie pravomocných rozhodnutí o vyvlastnění vydané od ledna roku 2012, v nichž byly jako účastníci řízení uvedeny osoby, které nebyly známy a nebo jejich pobyt nebyl znám, a to rozhodnutí Městského úřadu Hranice, Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, Oddělení stavební úřad č.j. SP/9402/13-25 vydané dne 23.12.2013 a rozhodnutí Městského úřadu Hranice, Samostatného pracoviště právního a personálně organizačního č.j. OKS/18321/12-30 vydané dne 12.04.2013.

Odpověď 9 - existence fondu

Odpověď 10 - letiště Drahotuše

Odpověď 11 - letiště Drahotuše - ceny pozemků

Odpověď 12 - právní služby

Odpověď 13 - technický průkaz vozidla (oprava) - Žadateli bylo vyhověno, byla mu podána telefonická i e-mailová informace (dne 08.07.2015) a následně byly zástupci žadatele dne 14.07.2015 zaslány požadované doklady v písemné podobě. 

Odpověď 14 - výběrové řízení na audit

Odpověď 15 - Dne 30.07.2015 byly žadateli poskytnuty informace o platech a odměnách tajemníka a vedoucích odborů Městského úřadu Hranice za rok 2014. V souladu se sdělením Ministerstva vnitra České republiky "K dopadům aktuální judikatury Nejvyššího správního soudu k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, na rozhodovací činnost Ministerstva vnitra jako nadřízeného orgánu krajů při poskytování informací ze samostatné působnosti (informování o platech a odměnách)", které bylo aktualizováno k 15. 1. 2015, se touto cestou zveřejňuje doprovodná informace vyjadřující obsah poskytnuté informace.

Odpověď 16 - vodovody a kanalizace

Odpověď 17 - poskytování právních služeb

Odpověď 18 -  - pozemky - hřbitov Hranice

Odpověď 19 - investiční rozhodování ve státní správě a samosprávě

Odpověď 20 - vysvětlení městské policie

Odpověď 21 - složení Rady města

Odpověď 22 - informace o památkově chráněném domu

Odpověď 23 -  informace o opravě domu

Odpověď 24 - informace o spolupráci s firmami

Odpověď 25 - stanice měření emisí

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies