logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Poskytnuté informace - 2021

Publikováno 14.1.2021

Informace, o které byl podle zákona 106/1999 požádán Městský úřad Hranice v roce 2021. Jednotlivé odpovědi naleznete v přílohách ke stažení.

Přílohy ke stažení

01 - cena bytu (178,64 KB)

02 - cena bytu (276,32 KB)

03 - předání vzorků vody z Bečvy (277,81 KB)

04 - cena bytu (261,69 KB)

06 - cena bytu (177,33 KB)

07 - cena bytu (260,21 KB)

09 - cena bytu (260,17 KB)

08 - cena bytu (179,15 KB)

11 - cena bytu (178,31 KB)

12 - cena bytu (178,34 KB)

13 - rozhodnutí stavebního úřadu (144,81 KB)

14 - cena bytu (261,95 KB)

15 - projekty Stará štreka (261,91 KB)

16 - cena bytu (176,86 KB)

17 - cena bytu (261,88 KB)

18 - veřejné osvětlení (258,47 KB)

19 - cena bytu (178,69 KB)

20 - cena bytu (179,12 KB)

21 - cena bytu (261,18 KB)

22 - cena bytu (178,68 KB)

24 - kácení stromů (283,22 KB)

25 - předání vzorků (280,08 KB)

27 - cena bytu (261,56 KB)

28 - cena bytu (261,61 KB)

30 - škody způsobené stromy (537,76 KB)

31 - zápisy - Bečva (287,57 KB)

32 - příspěvkové organizace (1 323,77 KB)

34 - řešení havárie -Bečva (286,17 KB)

35 - cena bytu (276,96 KB)

36 - časové údaje Bečva (171,84 KB)

36b - Bečva - časové údaje (77,82 KB)

37 - vzorky ryb z Bečvy (280,89 KB)

38 - sportovní centrum Naparia (175,94 KB)

39 - rozhodnutí o parcelách (187,17 KB)

40 - kácení a výsadba (290,64 KB)

41 - střelnice pod Hůrkou (191,91 KB)

42 - měření rychlosti - limity (500,05 KB)

43 - stavba ve Velké (194,59 KB)

44 - investice města (481,67 KB)

47, 47b - průběh řešení události Bečva (186,41 KB)

48 - stavební povolení (211,20 KB)

50 - rozhodnutí stavebního úřadu (213,69 KB)

51 - obchvat studie (259,06 KB)

52 - návrhy smluv (187,37 KB)

53 - kácení stromů (366,54 KB)

54 - studie obchvat (371,42 KB)

55 - správní rozhodnutí Drahotuše (296,75 KB)

56 - ochrana zemědělského půdního fondu (280,87 KB)

58 - spolupráce s Čínou (384,85 KB)

59 - odvoz suti (283,29 KB)

60 - stavba Polom (284,41 KB)

62 - povolení staveb (213,67 KB)

63 - podání na stavební úřad (202,83 KB)

64 - údržba dětského hřiště (362,38 KB)

65 - sdělení o prodeji pozemků - Středolesí (558,30 KB)

66 - potvrzení obdržení dokumentů (364,95 KB)

67A - prodej pozemků Středolesí (532,51 KB)

67B - prodej pozemků Středolesí (350,08 KB)

67C - místní šetření Středolesí (343,30 KB)

68 - skartace dokumentů a prodej majetku (349,03 KB)

69 - reklamní banery (352,88 KB)

70 - stavební dokumentace (212,67 KB)

72 - měření rychlosti (251,14 KB)

73 - odkoupení pozemků města (338,35 KB)

74 - podnikatelské subjekty (593,77 KB)

76 - Lovecké lístky (686,75 KB)

77 - závěrečný účet (283,20 KB)

78 - podnikatelské subjekty (367,42 KB)

79 - pila Velká (465,47 KB)

80 - ČOV Milenov (277,63 KB)

81 - informace o podáních (119,77 KB)

82 A -kybernetická bezpečnost (332,74 KB)

82 B -SW a JŘBÚ (372,38 KB)

82 C -uchování informaci (330,27 KB)

82 D - předpokládané zakázky (623,38 KB)

82 E - právní služby (562,08 KB)

82 F - administrace VZ (558,15 KB)

Stáhnout vše

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies