logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Zpráva o činnosti úřadu za rok 2016

Publikováno 20.7.2017

Zpráva o činnosti MěÚ Hranice za rok 2016 se skládá ze tří částí - Úvodu, samotné Zprávy, rozčleněné podle jednotlivých odborů a Přílohy, vztahující se k systému managementu jakosti.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2017