logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Poskytnuté informace - 2016

Publikováno 20.7.2017

Informace, o které byl podle zákona 106/1999 požádán Městský úřad Hranice v roce 2016. Jednotlivé odpovědi naleznete v přílohách ke stažení.

Odpověď 1 - smlouva o parkovacím systému

Odpověď 2 - informace o akci Průtah Drahotušemi

Odpověď 3 - rekonstrukce sídliště Galašova

Odpověď 4 - parkovací systém

Odpověď 5 - parkovací systém

Odpověď 6 - Cementárna, odložení žádosti

Odpověď 7 - předpokládané investice

Odpověď 8 - předpokládané investice

Odpověď 9 - exekuce

Odpověď 10 - materiály do rady města

Odpověď 11 - Informace o výši platu. Tato žádost byla vyřízena vydáním rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Odpověď 12 - vymáhání daňových pohledávek

Odpověď 13 - došlé faktury

Odpověď 14 - datové zprávy

Odpověď 15 - ceny pozemků

Odpověď 16 - kanalizace Pod Bílým kamenem - výpis z usnesení RM

Odpověď 17 - vedení spisové služby

Odpověď 18 - vedení spisové služby

Odpověď 19 - software - sledování spotřeby elektřiny a plynu a příloha - smlouva

Odpověď 20 - zakázky

Odpověď 21 - lovecké lístky pro cizince

Odpověď 22 - nahlédnutí do podnětů a stížností

Odpověď 23 - datové schránky, spisový řád

Odpověď 24 - pozemky Partutovice. Ve zbývající části informací bylo dne 01.07.2016 vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti pod č.j. OSUZPD/8674/16-4.

Odpověď 25 - účty

Odpověď 26 - softwarové vybavení

Odpověď 27 - hluk při hudební produkci

Odpověď  28 - úpravy v mlýně

Odpověď 29 - propojení ulic

Odpověď 30 - předčasné užívání silnic

Odpověď 31 - dodatečné povolení stavby

Odpověď 32 - výběrové řízení  - audit

Odpověď 33 - místní referendum,  zápis z rady města

Odpověď 34 - Antaka

Odpověď 35 - nápad trestné činnosti

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies