logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Začíná stavba cyklostezky Žáčkova

Publikováno 6.2.2024

Přípravnými pracemi začala výstavba další cyklostezky – tentokráte cyklostezky Žáčkova. Ta povede kolem Pískáče a poté dál podél Bečvy, kde naváže na cyklostezku Bečva. Nyní, v období vegetačního klidu proběhly přípravné práce – nutné kácení dřevin.

Od dubna až do července by pak měla probíhat samotná stavba cyklostezky. Na akci ve výši 14,5 milionu korun město získalo dotaci – projekt "Cyklostezka Žáčkova" je spolufinancován Evropskou unií.

Cyklostezka je rozdělena na dvě větve. Větev A řeší úsek vedoucí podél stávající komunikace. V úseku podél vodní plochy Pískáč až po zahrádkářskou kolonii je stezka navržena v souběhu se stávající komunikací. Zbylý úsek v délce cca 350 m je řešen rozšířením stávající komunikace a vedením cyklotrasy v prostoru komunikace. Celková délka větve A činí něco málo přes 1100 metrů.

Větev B řeší výstavbu stezky okolo vodní plochy Pískáč. Tato větev bude sloužit jako přístupová a propojovací komunikace pro chodce a cyklisty na další obytné části ve městě Hranice. Jedná se o propojení s obytnou lokalitou ul. Pod Křivým a v opačném směru se jedná o propojení s lokalitou ul. Pod Bílým Kamenem. Větev B je navržena v délce 871 m.

Celková délka navržené cyklostezky činí téměř 2 km.

Část cyklostezky povede kolem Pískáče.

Přibližná trasa nové cyklostezky.

Přílohy ke stažení

Umístění cyklostezky (402,53 KB)

Stáhnout vše

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies