logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Cena města

Publikováno 24.7.2017

1. Identifikační kód

2. Kód

3. Pojmenování životní situace

Udělení Ceny města

4. Základní informace k životní situaci

Cena města se uděluje jako ocenění autorů významných děl, objevů, vědeckých prací nebo osob a kolektivů, které podaly mimořádný výkon nebo dosáhly významných úspěchů nebo vykonaly ocenění hodné skutky a ony samy nebo předmět ocenění mají vztah k městu.
Návrhy na Cenu města mohou podávat školy, spolky, sdružení, společenské organizace, občané i právní subjekty. Nominace se podávají písemně odboru školství, a sociálních věcí a musí osahovat nacionále nominované osoby, adresu, obor činnosti a stručné zdůvodnění nominace. Mají obsahovat i kontakt na toho, kdo nominaci navrhuje. Nominováni mohou být jednotlivci, kolektivy, právnické i fyzické osoby.
Návrhy posoudí Rada města a předloží je zastupitelstvu města. Cenu města tvoří pamětní list, podepsaný starostou města, plaketa a finanční odměna ve výši 10 tisíc korun.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace - Podmínky pro nominaci

  • Návrhy na udělení Ceny města mohou písemně podávat školy, spolky, sdružení, společenské organizace, občané a právní subjekty
  • Písemné návrhy se předkládají odboru školství, kultury a tělovýchovy. Návrh obsahuje jméno, příjmení a titul nominovaného, adresu, obor činnosti a stručné zdůvodnění nominace. Dále obsahují kontakt na osobu, která nominaci navrhuje.
  • Nominováni mohou být jednotlivci, kolektivy, právnické a fyzické osoby.
  • Odbor školství a sociálních věcí může zveřejnit nominované v místním tisku.
  • Rada města posoudí podané návrhy a předloží je zasedání Zastupitelstva města, které svým usnesením může rozhodnout o udělení Ceny města.
  • Na Cenu města není právní nárok

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace.

Podat nominaci na ocenění - písemně, volnou formou.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Město Hranice

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S případnými dotazy se lze obrátit na Odbor školství, kultury a tělovýchovy (MgA. Jarmila Vrtalová, tel.: 581 828 114)

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nominace se podává písemně, volnou formou.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

email: podatelna@mesto-hranice.cz nebo jarmila.vrtalova@mesto-hranice.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zastupitelstvo města Hranic svým usnesením číslo 443/2005 - ZM 19 ze dne 24. 2. 2005 dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích schválilo Zásady pro udělování Ceny města Hranic.

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit.

Ocenění sportovce roku.

25. Za správnost odpovídá - útvar

Odbor školství, kultury a tělovýchovy

26. Kontaktní osoba

MgA. Jarmila Vrtalová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2013

28. Popis byl naposledy aktualizován

20.7.2017

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Přílohy ke stažení

Zásady pro udělování Ceny města Hranic (178,66 KB)

Stáhnout vše

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies