logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Hranice chtějí být příjemné město pro život.

Publikováno 16.1.2018

Před několika lety velká města Evropy zjistila, že se ročně rozrůstají o desítky tisíc nových obyvatel. Tento trend, který je obdobný i v České republice, způsobuje v těchto městech nárůst dopravy, zhoršování životního prostředí a řadu dalších negativ. Pro řešení této nové situace byly vytvořeny první koncepty. Takzvaná chytrá řešení neboli SMART CITY.

Smart city je výraz pro cestu promyšleného rozvoje každého jednotlivého města s cílem optimalizovat veškeré procesy.  Odborníci však pohled do budoucnosti dále rozšířili. Důvodem je množství finančních prostředků, které jsou k budování měst k dispozici. Tyto prostředky v budoucnu příliš neporostou. Takže pokud budeme chtít něco vybudovat, budeme muset na druhé straně více šetřit nebo celkově pracovat efektivněji.  Když už tedy začít jinak, je nutné využívat všechny znalosti, nové technologie, mít dostatek potřebných informací a toto všechno propojit, aby to přinášelo užitek.

Dnes už lze sledovat zkušenosti jiných a vyhodnocovat potřebnost pro naše město.

První velkou zkušeností bylo, že dráty a technologie sice zrychlují procesy řízení, ale lidé se necítí spokojeně. Město pro život musí být zelené, čisté, voňavé a pohodové.

Pak musí nastoupit technologie, které nebudou vidět, ale budou sloužit. Služby by měly být dostupné, jak elektronicky, tak v dosahu klidné chůze, abychom nepotřebovali osobní auta. Nejvíce nás samozřejmě stojí energie a tak je třeba využívat obnovitelné zdroje.

Možná mi to nebudete věřit, ale naše město je dnes na čele tohoto procesu. Státy a města od nás na západ se v tento čas začínají potýkat s nedostatkem peněz a tak začínají hledat metody, jak situaci řešit. My jsme ty velké peníze nikdy neměli a tak se řadou věcí zabýváme již delší čas. V materiálu, který jsem předložil v prosinci zastupitelstvu, je minimálně 20 realizovaných příkladů.

V budoucnu máme šanci naše město hodně posunout. Potřebujeme dostat nákladní dopravu mimo město, proto projektujeme obchvat. Musíme využít všech dotačních titulů, abychom měli město plné zeleně. Připravujeme využití břehu Bečvy, aby opět ožila jako kdysi. Jednáme s Krajským úřadem, aby silnice I/47 byla převedena do režimu městské komunikace a nerozdělovala město. Hledáme komplexní řešení likvidace odpadů, aby nás to v budoucnu stálo co nejméně.

Systém budování chytrého města je dlouhodobý proces. Každý chybný krok stojí peníze a brzdí rozvoj. Budu prosazovat mnohem širší veřejnou diskusi. Je nezbytné se ptát, co lidé potřebují, co MY VŠICHNI potřebujeme, abychom byli spokojeni.

Před několika měsíci jsme nasadili ekologické elektrobusy na zajištění celé naší veřejné dopravy. Snížili jsme emise klasických motorů a zajistili kompletní nízkopodlažní přepravu, protože to někteří naši spoluobčané potřebují.  Nabídli jsme lidem (spolu s krajem) 92% dotaci pro výměnu starých kotlů. Dobře hospodaříme a tak jsme mimořádně přidali peníze na fotbal, házenou i na judo.

Toto vše je SMART CITY a ještě mnohem víc. Máme chytré lidi a já věřím, že toho dokážeme využít.

Jiří Kudláček

starosta města Hranic

 

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019