logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Informace starosty o nárůstu cen energií

Publikováno 28.4.2022

Dovolte vysvětlit co se děje v oblasti cen energií. Mluvíme o dodávkách plynu, tepla, elektřině a vodném, stočném.

Na začátku je nastavování  ceny plynu, uhlí, ropy. Fosilní paliva, která některý stát či společnost těží. Růst cen těchto komodit ovlivnilo několik zásadních faktorů.

  1. Politická rozhodnutí světových mocností. Vzájemné politické vazby, řevnivost, konkurenční tlaky a přetlačování. Těmito mocnostmi jsou USA, Velká Británie, EU, Rusko, Čína, Arabský svět, ale i Indie a Japonsko. Svět se zbláznil a místo spolupráce a stability volí rozbroje.
  2. EU vedená především státy jako Německo a Francie zahájila nepromyšlený přechod na ekologické – zelené energie (green deal)  bez dostatečného energetického zajištění přechodového období, které je odhadováno minimálně na  10 let. Tyto státy potlačily nebo zrušily hnědouhelné elektrárny, zahájily proces likvidace jaderné energetiky a v tomto období zvýšily závislost na dodávkách plynu z Ruska.
  3. Můžeme jen spekulovat, zda Rusko tuto situaci využilo nebo zneužilo, ale ceny plynu se kvůli výše uvedené situaci a způsobenému nedostatku v Evropě významně zvýšily. Situaci také  zhoršilo vojenské napadení Ukrajiny.
  4. Toto zvýšení cen se okamžitě promítlo do cen dodavatelů a dnes tedy tyto zmatky ve světě hradí náš občan.
  5. Občané si mohli všimnout krachu některých energetických obchodníků. Důvodem je jejich přístup k nákupu energie na spotovém trhu. Zjednodušeně, firmy měly uzavřeny se zákazníky dlouhodobé odběrové smlouvy na vyšší ceny a nakupovaly za lacino na denním trhu, kde se snažily dosáhnout velkého rozdílu ve svůj prospěch. Když jim těžaři ceny zvýšili nad uzavřené smlouvy, tak zkrachovaly.
  6. Velké riziko dnes nastává, když občan uzavře s dodavatelem smlouvu, že akceptuje formu nákupů dodavatele  na spotovém trhu plus marži, protože ceny této nabídky se mohou zvýšit denně až o stovky procent.
  7. V uvedeném režimu běží řada SVJ v Hranicích a všem představitelům, kteří rozhodují o správě SVJ doporučuji se poradit s odbornou osobou na obchodování s energiemi, aby se zajistili proti těmto rizikům.
  8. Město Hranice prostřednictvím společnosti EKOLTES a.s. provádí správu cca 1871 bytů pro SVJ a nemá tedy vliv na dodavatele energií ani na cenu, kterou dodavatelé budou účtovat. V tomto konkrétním případě je organizace Ekoltes a.s. pouze účetní organizace s některými drobnými službami. Za volbu dodavatele energií a formu nákupu jsou odpovědné volené statutární orgány SVJ i shromáždění vlastníků. Ekoltes a.s. realizuje pouze vystavení dokladů a zaslání vyúčtování občanům.
  9. Lidé pozor !!!   V současné chvíli jsou ceny již poměrně vysoké, alarmující je, že se dále předpokládá další růst, který ovlivní především dohody s Ruskou federací, nákupy plynu jinde ve světě a stav válečného konfliktu na Ukrajině.
  10. Hledejte optimální cestu nákupu a fixace cen energie. V opačném případě se můžete dočkat nemilého překvapení skokového nárůstu cen.

Jiří Kudláček
starosta města Hranic

 

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2022 | Změnit nastavení cookies