logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Lze žádat o dotace na památky

Publikováno 21.4.2021

Přinášíme vám přehled možných dotací, které mohou v roce 2021 čerpat majitelé nemovitých i movitých kulturních památek, nebo nemovitostí v Městské památkové zóně.

Olomoucký kraj 

 

Název dotačního titulu Minimální dotace Maximální dotace Finanční spoluúčast Typ akce Žadatel Termín podání  web

Obnova kulturních památek

udržitelnost  2021 - 2027

200.000 Kč
restaurování  50.000 Kč
500.000 Kč  min. 50% KP a restaurování KP vlastník 25.1.
-5.2.2021
https://www.olkraj.cz/08-01-1-obnova-kulturnich-pamatek-prijem-zadosti-25-1-5-2-2021-cl-5096.html

Obnova staveb drobné architektury místního významu

udržitelnost  2021 - 2027

15.000 Kč 50.000 Kč min. 50% památky místního významu vlastník  25.1.
-5.2.2021
https://www.olkraj.cz/08-01-2-obnova-staveb-drobne-architektury-mistniho-vyznamu-prijem-zadosti-25-1-5-2-2021-cl-5099.html

Obnova nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, nacházejících se na území památkových rezervací a památkových zón

udržitelnost 2021 - 2027

50.000 Kč 300.000 Kč min. 50% nemovitost (nepamátka) v MPZ vlastník  25.1.
-5.2.2021
https://www.olkraj.cz/08-01-3-obnova-nemovitosti-ktere-nejsou-kulturni-pamatkou-nachazejicich-se-na-uzemi-pamatkovych-rezervaci-a-pamatkovych-zon-prijem-zadosti-25-1-5-2-2021-cl-5100.html 

Zkratky:

KP - kulturní památka
MPZ - Městská památková zóna
NPÚ - Národní památkový ústav
ORP - obec s rozšířenou působností  (Hranice)

Ministerstvo kultury České republiky

Název dotačního titulu Výše dotace Finanční spoluúčast Typ akce žadatel Termín podání žádosti web
Havarijní program

výši dotace na konkrétní akci navrhuje  NPÚ dle poskytnuté kvóty od Ministerstva, Ministerstvo může pozměnit návrh obce a rozhodne o přidělění dotace 

20-40% KP v havarijním stavu, hlavně střechy

vlastník

žádost se podává na NPÚ

30.1.2021 https://www.mkcr.cz/havarijni-program-281.html
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón výši dotace na konkrétní akci navrhuje  obec dle poskytnuté kvóty od Ministerstva, Ministerstvo může pozměnit návrh obce a rozhodne o přidělění dotace  50% KP v MPZ

vlastník

žádost se podává na ORP

30.10.2020 https://www.mkcr.cz/program-regenerace-mestskych-pamatkovych-rezervaci-a-mestskych-pamatkovych-zon-282.html
Program restaurování movitých kulturních památek 20% restaurování

vlastník

žádost se podává na ORP

30.6.2020 https://www.mkcr.cz/program-restaurovani-movitych-kulturnich-pamatek-285.html
Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 50% KP mimo MPZ

vlastník

žádost se podává na ORP

28.2.2021 https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies