logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Olomoucký kraj vyhlásil pátou vlnu kotlíkových dotací

Publikováno 23.6.2023

Olomoucký kraj vyhlásil dne 20. 6. 2023 dotační program „Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji V.“. Dotace bude možné čerpat na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj.

Od 1. 9. 2024 bude zakázán provoz zastaralých kotlů, takže zájemci o dotaci mají poslední možnost v rámci nově vyhlášeného dotačního programu vyměnit původní kotel, který nesplňuje 3., 4. nebo 5. emisní třídu za tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu s ručním nebo automatickým podáváním paliva. V této výzvě již není možné pořídit plynový kotel.

Vyhlášený dotační program je opět zaměřen na tzv. nízkopříjmové domácnosti. Novinkou je však úprava definice nízkopříjmové domácnosti, kdy o dotaci mohou požádat pouze domácnosti složené z osob pobírajících starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně a také domácnosti, kde žadatel, případně některý z členů jeho domácnosti pobíral v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti příspěvek na bydlení.

Podmínky dotačního programu jsou dostupné na webu Olomouckého kraje: https://www.kr-olomoucky.cz/dotacni-program-kotlikove-dotace-v-olomouckem-kraji-v-cl-5946.html.

Podání žádostí bude probíhat prostřednictvím elektronického formuláře, který bude spolu s dotačním programem a dalšími vzory potřebných dokumentů dostupný na webu Olomouckého kraje: www.olkraj.cz/kotlikovedotace. Formulář žádosti je žadatelům zpřístupněn k vyplnění od 17. 7. 2023. Lhůta pro podávání žádostí je stanovena od 1. 8. 2023 od 10:00 hodin do 30. 8. 2024 do 12:00 hodin. Žádosti podané před a po termínu pro podávání žádosti budou automaticky vyřazeny. Do 10 pracovních dnů od elektronické evidence žádosti je žadatel povinen doručit Olomouckému kraji originál elektronicky podané žádosti také v listinné či elektronické podobě některým způsobem podle podmínek dotačního programu.

Administraci kotlíkových dotací bude zajišťovat Olomoucký kraj, kontakty a bližší informace jsou dostupné na webových stránkách https://www.kr-olomoucky.cz/kotlikove-dotace-v-olomouckem-kraji-cl-3135.html.

O dotace na výměnu neekologických zdrojů vytápění (případně i na další projekty) je stále možno žádat také v rámci dotačních programů Nová zelená úsporám. Bližší informace o těchto dotačních programech je možno získat u Státního fondu životního prostředí České republiky, Krajského pracoviště pro Olomoucký kraj, viz web https://novazelenausporam.cz/ nebo https://www.sfzp.cz/kontakty/krajska-pracoviste/detail/?id=olomoucky.

Přílohy ke stažení

Informační leták- vyhlášení výzvy (615,07 KB)

Stáhnout vše

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies