logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Opatrovnictví osob

Publikováno 25.7.2017

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Opatrovnictví osob omezených ve svéprávnosti

4. Základní informace k životní situaci

Řeší se problematika osob starších 18 let, které pro duševní poruchu, která není přechodná, nebo pro nadměrné požívání alkoholu či omamných látek, nejsou schopny samostatně jednat.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Podnět k zahájení řízení o omezení svéprávnosti může podat k příslušnému soudu, podle místa trvalého bydliště osoby, která má být omezena ve svéprávnosti, právnická osoba, fyzická osoba, ale i zdravotnické zařízení či obec.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Osobní návštěva veřejného opatrovníka nebo sociálního pracovníka na Městském úřadě Hranice, telefonickým kontaktem.

8. Na které instituci životní situaci řešit

U místně příslušného pověřeného obecního úřadu a pověřeného obecní úřadu obce s rozšířenou působností, kterým je Město Hranice, odbor sociálních věcí,  oddělení sociální práce. Zde je poskytnuto poradenství. Následně situaci řeší příslušný okresní či městský soud.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kde: Městský úřad Hranice, odbor sociálních věcí,  oddělení sociální práce, Purgešova 1399, Hranice,

S kým: Lenka Kelarová, sociální pracovnice, kancelář č. 10, tel: 581 828 423

Kdy: hodiny pro veřejnost jsou pondělí a středa: 8:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00 nebo v ostatní dny po předchozí telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádné

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatků.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty nelze obecně stanovit, jedná se o sociální poradenství.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situací

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 16. Elektronická služba, kterou lze využít

podatelna@mesto-hranice.cz

lenka.kelarova@mesto-hranice.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (§ 186 až § 192).
Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Místně příslušným soudem pro občany s trvalým bydlištěm v rámci správního obvodu Městského úřadu Hranice je Okresní soud v Přerově.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

http://www.kr-olomoucky.cz/

http://www.mpsv.cz/

24. Související životní situace a návody jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor sociálních věcí,  oddělení sociální práce, Městského úřadu Hranice.

26. Kontaktní osoba

Lenka Kelarová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

4.1.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

11.1.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno

30. Případná upřesnění

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019