logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Pozor na povinné čipování psů

Publikováno 13.12.2019

Od 1. ledna 2020 platí povinné čipování psů na celém území republiky. V Hranicích toto čipování upravuje již řadu let obecně závazná vyhláška města Hranic č. 1/2009, o trvalém označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů, která je i nadále platná.

Tato obecně závazná vyhláška se vztahuje na všechny chovatele psů, chovaných na území města Hranic, s výjimkou chovatelů psů, jejichž psi se na území města Hranic zdržují po dobu kratší než 30ti dnů. Předmětem vyhlášky je kromě samotného čipování psů i povinná registrace do evidence Městského úřadu Hranice, který vede finanční odbor.

Dne 01. 01. 2020 vstoupí v platnost povinnost vyplývající ze zákona č. 166/199 Sb., o veterinární péči, kdy kromě celorepublikové povinnosti čipování psů, dochází k úpravě vakcinace proti vzteklině. Od 1. 1. 2020 bude vakcinace proti vzteklině platná pouze v případě, že je pes zároveň i označen mikročipem (nebo má jasně čitelné tetování provedené před 03. 07. 2011). Číslo mikročipu musí být zaznamenáno v dokladu o očkování psa (pas, očkovací průkaz). Vzhledem k tomu, že samotnou registraci čipu upravuje pouze obecně závazná vyhláška města Hranic pro psy zdržující se na území města Hranic a žádný oficiální celorepublikový registr čipů psů zatím neexistuje, je v případě ztráty psa mimo naše město problém s opětovným dohledáním majitele. Z toho důvodu je vhodné kromě registrace v evidenci MěÚ Hranice, pejska registrovat i v online registrech.

Město Hranice a útulek

Město Hranice má v problematice toulavých a opuštěných psů na území města Hranic a jeho místních částech uzavřenou smlouvu s útulkem „Liga na ochranu zvířat ČR – místní organizace Olomouc“, tzn., že všichni odchycení a toulaví psi z našeho města jsou odváženi do Olomouce a Město Hranice jejich pobyt v útulku hradí.  Útulek Liga na ochranu zvířat ČR funguje velmi dobře, je zajištěna kvalitní péče o jejich svěřence a na svých facebookových i webových stránkách pravidelně zveřejňuje a aktualizuje nabídku psů k adopci. V listopadu 2019 bylo v útulku umístěno 19 psů včetně 12 štěňat, kteří byli odchyceni na území města Hranic. V případě zájmu o adopci některého z jejich svěřenců nebo o jinou vhodnou pomoc útulku, můžete kontaktovat pracovníky útulku na tel. č. 583 210 759.  

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies