logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Pozor na neseriozní obchodníky

Publikováno 30.8.2021

Při prodeji energií se stále můžete setkat s nekalými praktikami a se zavádějícími údaji od různých "obchodníků". Sdružení obrany spotřebitelů MaS, z. s., důrazně varuje spotřebitele před podvodnými telefonáty. Ne všechny nabídky laciné elektřiny a plynu jsou však tak výhodné, jak se tváří na první pohled.

Stále je řada lidí, kteří neseriózním obchodníkům a jejich nátlaku podlehli. Náprava je pak často složitá a zdlouhavá. Nejlepší obranou je vědět, jak takového obchodníka poznat a jak se nekalým praktikám bránit. Rady, jak se chovat naleznete například na stránkách Energetického regulačního úřadu

Je to pár dní, co Sdružení obrany spotřebitelů zaznamenalo případ, kdy se na ně obrátil spotřebitel se svou znepokojivou zkušeností. Přijal telefonát, ve kterém mu bylo sděleno, že k němu domů posílají pracovníka na kontrolu vyúčtování elektřiny a plynu. Volající se představili jako pracovník organizace na ochranu spotřebitele. Avizovaný pracovník se do domácnosti spotřebitele skutečně následně dostavil. Naštěstí ten jej do svého bytu nevpustil a celou situaci oznámil jak Sdružení tak Energetickému regulačnímu úřadu.

Jedná se o samozřejmě  podvod. V žádném případě, žádná z oficiálních spotřebitelských organizací, neposílá pracovníky domů ke spotřebitelům, aby provedli jakoukoliv kontrolu vyúčtování za energie ani jiné služby.

V tomto případě se jedná o klasickou fintu, s pomocí které se snaží dostat zástupci různých firem do domácností spotřebitelů a následně jim nabídnout změnu dodavatele energií. Tyto společností používají nejrůznější záminky a hledají stále nové způsoby, jak se obohatit na nic netušících lidech. Proto vždy, když spotřebitelům kdokoliv volá ohledně elektřiny či plynu, je potřeba být velice obezřetný. Velmi často totiž volající neuvádějí pravdivé informace o tom, za koho ve skutečnosti vystupují. Pokud se vám někdo představí jako zástupce úřadu či firmy, všechno si raději ověřte a do dané společnosti zavolejte nebo napište. Spotřebitelé s nimi nemusí vlastně ani telefonicky hovořit. Pokud jsou spotřebitelé oslovování neznámou osobou telefonicky, doporučujeme jednoduše zavěsit telefon.

Velice rizikové je pozvat si neznámé osoby domů, ukazovat jim svá vyúčtování a hlavně podepisovat, co jsme nepřečetli. Sdružení obrany spotřebitelů MaS, z. s. důrazně varuje všechny spotřebitele, aby nepřistupovali na telefonické nabídky a nabídky podomních  prodejců, které mají za cíl změnu dodavatele energie, ať už přímo nebo ve formě aukce, pokud si smlouvu předem důkladně a v klidu, celou včetně všech příloh a případné plné moci neprostudují a neporozumí všem jejím bodům. Podle našich zkušeností se totiž obsah písemné smlouvy často liší od toho, co je prodejcem spotřebiteli sdělováno ústně.

Podomní prodej je sice v řadě měst a obcí zakázán, ovšem jakmile si spotřebitel prodejce sám vpustí domů a smlouvu podepíše, musí počítat s tím, že je pro něj závazná. Pokud spotřebitel přece jen nátlaku podlehne a podobnou smlouvu se zprostředkovatelem uzavře, nemusí být vše ztraceno. Avšak za předpokladu, že začne urychleně jednat. Od smlouvy o dodávkách energií sjednané při podomním prodeji lze odstoupit ve lhůtě 14 dní od jejího uzavření či ji vypovědět, a to až do uplynutí 15 dnů od zahájení dodávek podle nové smlouvy. Lhůty se dále prodlužují, jestliže spotřebitelé nebyli s tímto právem řádně seznámeni. Pokud prodávající neinformoval spotřebitele o právu odstoupit od smlouvy, lhůta k odstoupení se prodlužuje o rok, tedy na 1 rok a 14 dnů. Avšak pozor, pokud podepíšete smlouvu nikoliv přímo s dodavatelem, ale se zprostředkovatelem, který Vám nabízí poradenské služby v oblasti energií nebo přímo provedení výběru dodavatele, pak na rozmyšlení máte pouze 14 dnů od uzavření smlouvy.

Dlouho připravovanou novelu „Energetického zákona“, která má od příštího roku chránit spotřebitele a posílit pravomoci Energetického regulačního úřadu vůči těmto firmám, vrátil tento týden Senát České republiky zpět do Poslanecké sněmovny. Nezbývá, než doufat, že se jí podaří zákon prohlasovat ještě před koncem volebního období. Pokud ano budeme spotřebitele o všech změnách včas informovat.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies