logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Směna nemovitého majetku

Publikováno 28.7.2017

Směna nemovitého majetku z vlastnictví města Hranic a nabytí nemovitého majetku do vlastnictví města Hranic

01. Identifikační číslo

02. Kód

03. Pojmenování ( název )životní situace

Směna nemovitého majetku

04. Základní informace k životní situaci

Směna nemovitého majetku z vlastnictví města Hranic a nabytí nemovitého majetku do vlastnictví města Hranic

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat ( podat žádost apod.)

Právnická osoba a fyzická osoba starší 18-ti let

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání písemné žádosti na schváleném formuláři QF-OSM-06 nebo QF-OSM-07 s požadovanými přílohami, tj. listem vlastnickým, snímkem mapy, geometrický plán a znalecký posudek , úhrada za ověření podpisu a za vklad smlouvy do katastru nemovitostí, částečná úhrada daně z převodu z nemovitostí

07. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podání písemné žádosti na schváleném formuláři QF-OSM-06 nebo QF-OSM-07, s požadovanými přílohami, tj. listem vlastnickým, snímkem mapy

08. Na které instituci životní situaci řešit

Město Hranice, Pernštejnské nám.1, odbor správy majetku , 2. patro

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Bc. Ludmila Bortlová - pozemky - dv. 307, tel 581 828 233
Martina Križanová - pozemky - dv. 307, tel 581 828 234
Iveta Tomášková - domy - dv. 307, tel 581 828 242

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněný formulář QF-OSM-06 nebo QF-OSM-07 s požadovanými přílohami, tj. listem vlastnickým, snímkem mapy, včetně souhlasu s použitím osobních údajům,

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost fyzické osoby o směnu nemovitého majetku QF-OSM-06 (příloha 1 - PDF) nebo Žádost fyzické osoby o směnu nemovitého majetku (příloha 1 - word)

Žádost právnické osoby o směnu nemovitého majetku QF-OSM-07 (příloha 2 - PDF) nebo Žádost právnické osoby o směnu nemovitého majetku (příloha 2 - word)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Při podání žádosti se žádný poplatek nehradí

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

3-6 měsíců (ve složitějších případech i 9 měsíců a více)

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

MěÚ Hranice - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení územního plánování a oddělení životního prostředí, odbor rozvoje města, osadní výbory a příp. i další je-li to nezbytně nutné pro rozhodování

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli vyžadovány

podpis smlouvy a úhrada kupní ceny včetně nákladů spojených s převodem

16. Elektronická služba, kterou lze využít

podatelna@mesto-hranice.cz  ( s elektronicky ověřeným podpisem)

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Zákon č. 128/2000 Sb. , zákon o obecních zřízeních ( o obcích) v platném znění
Zákon č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí České republiky ( katastrální zákon , v platném znění)
Vyhláška č. 357/2013  Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
Vyhláška č. 359/2013 Sb., o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu
Opatření Senátu č. 340/2013 Sb.,

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

nejsou

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Smluvní pokuta zpravidla ve výši jistoty příp. jiná pokuty dle usnesení zastupitelstva města a dané smlouvy, odstoupení od smlouvy


21. Nejčastější dotazy
-

22. Další informace
-

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat jaké z jiných zdrojů nebo v jiné formě
-

24. Související životní situace a návody jak je řešit
-

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor správy majetku

26. Kontaktní osoba

Bc. Ludmila Bortlová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

25. 5. 2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

1. 10. 2019

29. Datum konce platnosti popisu 

bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021