logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

SOS poradna poradí spotřebitelům

Publikováno 8.3.2023

Každou první středu v měsíci je na hranickém zámku pro spotřebitele otevřena Poradna pro spotřebitele Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, krátce SOS Poradna. Poskytuje základní informace o reklamačním řízení, o délce záruční doby, lhůtě vyřízení reklamace nebo podmínkách odstoupení od kupní smlouvy. Pomáhá také s nekorektními nabídkami různých zprostředkovatelů energií, podezřele vysokými cenami nebo s problémy s ukončením činnosti současných dodavatelů.

Poradna je v Hranicích otevřena od roku 2015 díky vstřícnosti a finanční podpory města. Kromě Hranic už je v Olomouckém kraji otevřena pouze v Olomouci. Poradna je otevřena v době od 13 do 17 hodin na zámku v přípravně obřadní síně.

Loni se na spotřebitelskou poradnu v Hranicích obrátilo o pomoc 120 klientů. Vzhledem k tomu, že poradna v Hranicích je otevřena jen jednou měsíčně, využívají spotřebitelé poradenskou linku 607 398 511. Velká část dotazů řešených pracovníky SOS v současné době má souvislost se smlouvami o dodávkách energií. Tento nárůst souvisí s probíhající energetickou krizí, snahou některých dodavatelů o nekorektní jednání vůči svým zákazníkům.

Další prioritou Sdružení obrany spotřebitelů je vzdělávání zranitelných skupin spotřebitelů - zejména seniorů, kteří jsou vystavováni stále většímu tlaku např. ze strany zprostředkovatelských firem působících na trhu s energiemi. Proto v roce 2022 Sdružení ve spolupráci s Klubem seniorů Hranice uspořádalo přednášku pro seniory na téma: „Bezpečí seniorů – uzavírání nevýhodných smluv, manipulační techniky a nekalé praktiky s důrazem na problematiku energií a dalších služeb spojených s bydlením.

Termíny spotřebitelských poraden

 • 1. února
 • 1. března
 • 5. dubna
 • 3. května
 • 7. června
 • mimořádně v pátek 14. července od 8:00 – 11:00 hodin
 • 2. srpna
 • 6. září
 • 4. října
 • 1. listopadu
 • 6. prosince
Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies