logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Sportovec roku

Publikováno 27.1.2023

1. Identifikační kód

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Vyhlášení nejlepšího sportovce

4. Základní informace k životní situaci

Slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců města Hranic.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Sportovní oddíly a kluby, které působí na území města Hranic

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Sportovní oddíly a kluby mohou do 25. února kalendářního roku zasílat nominace na nejlepší sportovce města za uplynulý kalendářní rok. Nominovaní sportovci musí být členy sportovního oddílu nebo klubu, který působí na území města Hranic a reprezentují oddíl nebo klub ve sportovních soutěžích.
Nominaci lze také podat  do kategorie "odchovanci" kteří byli členy  hranických oddílů a nyní  dosahují vynikajících  výsledků v mimohranických sportovních oddílech (na úrovni mistrovství republiky  či reprezentace ČR)

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

V uvedeném termínu podat nominace na ocenění sportovních jednotlivců a oddílů.
Sportovní oddíly a kluby, které působí na území města Hranic, mohou podávat návrhy - v každé kategorii vždy nejvýše dvě nominace :

 • na ocenění sportovních seniorů, trenérů a funkcionářů, kteří se svou dlouholetou prací výrazně zasloužili o rozvoj tělovýchovy v Hranicích - volnou formou
 • na ocenění sportovců („odchovanců" hranických sportovních oddílů), kteří dosahují vynikajících výsledků v mimohranických sportovních oddílech (dosáhli minimálně titulu mistra republiky dospělých,či medaile z mistrovství republiky dospělých, doma i v zahraniční, či jsou členy reprezentacev kategorii dospělých a za reprezentaci startovali) - na formuláři bez věkového členění a kategoríí

na nominace sportovců na přiloženém formuláři vbuď ve formátu word nebo PDF dle členění:
A - olympijské sporty, tj. sporty zařazené dle olympijské charty
43 olympijských sportů:
Atletika, badminton, basketbal, baseball, biatlon, boby, box, bruslení, curling, cyklistika, fotbal, golf, gymnastika, házená, horolezectví, jachting, jezdectví, judo, kanoistika, karate, kolečkové sporty, lední hokej, lukostřelba, lyžování, moderní pětiboj, plavecké sporty, pozemní hokej, rugby, saně, skateboarding, softball, sportovní lezení, sportovní střelba, stolní tenis, surfing, šerm, taekwondo, tenis, triatlon, veslování, volejbal, vzpírání, zápas.

 • Kategorie:
  1) Jednotlivci s věkovým členěním
  2) Družstva s věkovým členěním
  3) Hendikepovaní sportovci bez kategorií a věkového členění

  Věkové členění:
  1) do 15 let včetně
  2) od 16 -19 let včetně
  3) 20 let a starší
  4) Masters – pokud se sportovci pravidelně zúčastňují závodů v kategorii „veteránů“ či „masters“

B - neolympijské sporty

 • Kategorie:
  1) Jednotlivci bez věkového členění
  2) Družstva bez věkového členění

8. Na které instituci životní situaci řešit

Město Hranice

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor školství, kultury a tělovýchovy (MgA. Jarmila Vrtalová)

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář Nominace nejlepších sportovců města za rok...  je v tištěné podobě k dispozici na podatelně Městského úřadu nebo v digitální podobě spolu s kritérii (příloha word nebo příloha PDF).

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nominace je třeba na předepsaném formuláři podat do 25. února za uplynulý kalendářní rok. Přesný termín uzávěrky nominací bude každoročně upřesněn. V roce 2023  je to do 27. února (pracovní den).

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Případné dotazy můžete zaslat elektronickou poštou na adresu: podatelna@mesto-hranice.cz nebo jarmila.vrtalova@mesto-hranice.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města byla schválena Radou města Hranic č. 876/2020 – RM 29 ze dne 21. 1. 2020, a zároveň ruší kritéria schválená usnesením č. 150/2015 – RM 4 ze dne 9. 2. 2015.

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Novou podmínkou nominace pro zajištění velkoplošné projekce a on-line přenosu ze slavnostního vyhlášení je i zaslání fotografií, případně videa dokumentujících činnost a úspěchy nominovaného (jednotlivce, kolektivu) v rozhodném období. Foto (video) v počtu 3-5 v elektronické podobě (v co nejlepší kvalitě) nominující zašlou na e-mailovou adresu: sportovec@mesto-hranice.cz současně s podáním nominace, pro každého nominovaného zvlášť a s označením „Sportovec roku [příslušný rok] - [jméno/název nominovaného, kategorie]“.  

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Udělení Ceny města

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor školství, kultury a tělovýchovy

26. Kontaktní osoba

MgA. Jarmila Vrtalová, tel.: 581 828 114 nebo email: jarmila.vrtalova@mesto-hranice.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2023

28. Popis byl naposledy aktualizován

26. 1. 2023

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies