logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Statut Redakční rady Hranického zpravodaje

Publikováno 6.3.2019

Statut redakční rady Hranického zpravodaje byl schválen usnesením Rady města Hranic č. 247/2019 - RM 6 ze dne 26. 2. 2019.

Statut redakční rady Hranického zpravodaje

 Čl. 1 Úvodní ustanovení

Statut redakční rady Hranického zpravodaje upravuje působnost, činnost a složení redakční rady Hranického zpravodaje (dále jen redakční rada).

 Čl. 2 Redakční rada

 1. Redakční rada odpovídá za vyvážený a objektivní obsah Hranického zpravodaje.
 2. Funkce v redakční radě není honorována.
 3. Redakční rada projednává stížnosti, podněty a návrhy ve věci obsahu a grafické úpravy zpravodaje.

Čl. 3 Složení redakční rady

 1. Členy redakční rady jmenuje a odvolává Rada města Hranic (dále jen rada města).
 2. Redakční rada je pětičlenná, tvoří ji šéfredaktor, tiskový mluvčí a radou města schválení zastupitelé města.
 3. Předsedou redakční rady je šéfredaktor Hranického měsíčníku.
 4. Členství v redakční radě zaniká: 
  a) odvoláním člena usnesením rady města
  b) písemnou rezignací, doručenou šéfredaktorovi, v případě šéfredaktora, 1. místostarostovi města 

Čl. 4 Jednání redakční rady

Jednání redakční rady

 • svolává předseda redakční rady
 • se konají podle potřeby
 • jsou neveřejná a o jejich průběhu se zhotovuje zápis

Jednání redakční rady se musí účastnit nejméně tři členové. Jednání mohou probíhat také alternativně, například prostřednictvím elektronické pošty nebo elektronické konference.

Čl. 5 Obecné zásady zveřejňování příspěvků

Ve zpravodaji (včetně inzerce) nejsou zveřejňovány příspěvky:

 1. Diskriminující občany z důvodu rasy, etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení a náboženství.
 2. Týkající se soukromých či osobních sporů občanů či skupin občanů. Ve sporných případech bude platit rozhodnutí redakční rady.
 3. Bez identifikace autora (anonymy) a nejasné a nesrozumitelné příspěvky.
 4. Příspěvky obsahující vulgární výrazy, příspěvky mající pohoršující nebo jiný nevhodný obsah, osobní urážky či útoky.

Čl. 6 Závěrečná ustanovení

1) Statut redakční rady Hranického zpravodaje byl schválen usnesením Rady města Hranic č.  247/2019 - RM 6 ze dne 26. 2. 2019

2) Statut redakční rady Hranického zpravodaje nabývá účinnosti dne 27. 2. 2019

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies