logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Územní studie Krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice

Publikováno 29.8.2018

Do územní studie je možné nahlížet na oddělení územního plánování, MěÚ Hranice, odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice.

Část analytická – průzkumy  a rozbory USK

Výkresová část

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies