logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Vítání občánků

Publikováno 24.7.2017

1. Identifikační kód

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Obřad „Vítání občánků"

4. Základní informace k životní situaci

Slavnostní přivítání nově narozených dětí mezi občany města Hranic spojené se zápisem do pamětní knihy

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Rodiče dítěte

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Obřad „Vítání občánků" je určen pro děti s trvalým bydlištěm na území města Hranice a ve věku do jednoho roku.

Odbor školství, kultury a tělovýchovy vede evidenci zájemců o obřad Vítání občánků a ty potom postupně zve písemně na konkrétní termín obřadu. Pokud tento konkrétní termín pozvaným nevyhovuje a předem se omluví (písemně, telefonicky či ústně), budou pozváni v náhradním termínu.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Rodiče nově narozených dětí, kteří mají zájem o obřad Vítání občánků, si mohou v podatelně Městského úřadu nebo na odboru školství, kultury a tělovýchovy (budova zámku, kancelář č. 207) vyzvednout formulář pro zájemce o tento obřad spolu s informačním letáčkem.

Formulář je také možné si stáhnout z webu města (viz přílohy níže) a v písemné podobě doručit na odbor školství a sociálních věcí.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Hranice

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor školství, kultury a tělovýchovy  (MgA. Jarmila Vrtalová)

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář Vítání občánků je k vyzvednutí na podatelně Městského úřadu, na Odbor školství, kultury a tělovýchovy. V elektronické podobě jej naleznete v přílohách ve formátu word a PDF.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Obřad Vítání občánků je určen pro děti do jednoho roku věku. Vyplněný formulář doručte, prosím, s dostatečným časovým předstihem, aby bylo možno obřad zrealizovat.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Případné dotazy můžete zaslat elektronickou poštou na adresu: podatelna@mesto-hranice.cz nebo jarmila.vrtalova@mesto-hranice.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor školství, kultury a tělovýchovy 

26. Kontaktní osoba

MgA. Jarmila Vrtalová, tel.: 581 828 114 nebo email: jarmila.vrtalova@mesto-hranice.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.7.2017

28. Popis byl naposledy aktualizován

20.8.2017

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies