logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výkup nemovitého majetku městem Hranice

Publikováno 28.7.2017

Výkup nemovitého majetku do vlastnictví města Hranic

01. Identifikační číslo

02. Kód

03. Pojmenování ( název )životní situace

Výkup nemovitého majetku městem Hranice

04. Základní informace k životní situaci

Výkup nemovitého majetku do vlastnictví města Hranic

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat ( podat žádost apod.)

Právnická osoba a fyzická osoba starší 18-ti let

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání písemné žádosti na schváleném formuláři QF-OSM-05, s požadovanými přílohami, tj. listem vlastnickým, snímkem mapy, 

07. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podání písemné žádosti na schváleném formuláři QF-OSM-05 s požadovanými přílohami, tj. listem vlastnickým, snímkem mapy, 

08. Na které instituci životní situaci řešit

Město Hranice, Pernštejnské nám.1, odbor správy majetku , 2. patro

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Bc. Ludmila Bortlová - pozemky - dv. 307, tel. 581 828 233
Martina Križanová - pozemky - dv. 307, tel. 581 828 234
Iveta Tomášková - domy - dv. 307, tel. 581 828 242

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněný formulář QF-OSM-05 s požadovanými přílohami, tj. listem vlastnickým, snímkem mapy, včetně souhlasu s použitím osobních údajům,

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Výkup nemovitého majetku městem Hranice QF-OSM-05 (příloha 1- PDF) nebo Výkup nemovitého majetku městem Hranice (příloha 1 - word)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Při podání žádosti se žádný poplatek nehradí

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

3-6 měsíců (ve složitějších případech i 9 měsíců a více)

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

MěÚ Hranice - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení územního plánování  a oddělení životního prostředí, odbor rozvoje města, osadní výbory, a příp. i další je-li to nezbytně nutné pro rozhodování

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli vyžadovány

-

16. Elektronická služba, kterou lze využít

podatelna@mesto-hranice.cz  ( s elektronicky ověřeným podpisem)

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Zákon č. 128/2000 Sb. , zákon o obecních zřízeních ( o obcích) v platném znění
Zákon č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí České republiky ( katastrální zákon , v platném znění)
Vyhláška č. 357/2013  Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
Vyhláška č. 359/2013 Sb., o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu
Opatření Senátu č. 340/2013 Sb.,

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

nejsou

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
-

21. Nejčastější dotazy
-

22. Další informace
-

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat jaké z jiných zdrojů nebo v jiné formě
-

24. Související životní situace a návody jak je řešit
-

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor správy majetku

26. Kontaktní osoba

Bc. Ludmila Bortlová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

25. 5. 2018

28. Popis byl naposledy aktualizován:

1.10.2019

29. Datum konce platnosti popisu - bez omezení


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021