logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění

Publikováno 25.7.2017

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění

4. Základní informace k životní situaci

Obecní úřad rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění dle § 64 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením §10 a§ 118 zákona ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a po provedeném řízení dle příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občan (žadatel) může být ustanoven zvláštním příjemcem v případě, že oprávněný (příjemce důchodu) je schopen podpisu (ze zdravotních důvodu není schopen osobně převzít důchod na poště a tento zdravotní stav musí být potvrzen lékařem), pokud oprávněný není schopen podpisu ( opět musí být potvrzeno lékařem, že příjemce důchodu není schopen podpisu), situace vyžaduje opatrovníka.

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění pro obec Hranice vyřizuje Městský úřad Hranice,  Odbor sociálních věcí, oddělení sociální práce.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Místní příslušnost se řídí místem trvalého pobytu oprávněného příjemce dávky důchodového pojištění. Zvláštní příjemce nemusí mít trvalé bydliště tam, kde oprávněný. 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žadatel (tj.budoucí zvláštní příjemce) obdrží na odboru sociálních věcí, oddělení sociální práce tiskopis Podnětu o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění. Tento podnět podepisuje zvláštní příjemce i oprávněný. Pokud oprávněný není schopen podpisu, je nutno ustanovit opatrovníka z důvodu hájení práv oprávněného příjemce dávky důchodového pojištění. V tomto případě podnět podepisuje budoucí zvláštní příjemce a opatrovník. Součástí podnětu je potvrzení od lékaře, který specifikuje zdravotní stav, ve kterém se oprávněný nachází. Obecní úřad zahájí řízení o ustanovení zvláštního příjemce a vydává rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění. Pravomocné rozhodnutí zasílá na Českou správu sociálního zabezpečení do Prahy.

8. Na které instituci životní situaci řešit

U místně příslušného obecního úřadu. Pro občany Hranic a místních částí  je příslušný Městský úřad  Hranice, odbor sociálních věcí, oddělení sociální práce.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kde: Městský úřad Hranice, odbor sociálních věcí,  oddělení sociální práce, Purgešova 1399, Hranice,

S kým: Lenka Kelarová,sociální pracovnice, kancelář č. 10, tel 581 828 423

Kdy: hodiny pro veřejnost jsou pondělí a středa: 8:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00 nebo v ostatní dny po předchozí telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žadatel (tj.budoucí zvláštní příjemce) předloží osobně svůj občanský průkaz, občanský průkaz oprávněného příjemce dávky důchodového pojištění, výměr důchodu oprávněného.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis Podnětu k zahájení řízení ve věci  ustanovení zvláštního příjemce obdržíte na výše uvedeném pracovišti

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatků.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta v rámci správního řízení 30 dní od zahájení řízení

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situací

Pravomocné rozhodnutí vydané obecním úřadem je zasláno na Českou správu sociálního zabezpečení v Praze

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Umožnit sociální pracovnici Odboru sociálních věcí, oddělení sociální práce provést sociální šetření.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

podatelna@mesto-hranice.cz

lenka.kelarova@mesto-hranice.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

  • zákon ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

18. Jaké jsou související předpisy

  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí je možno podat písemné nebo ústní odvolání do protokolu do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru sociálních věcí, a to podáním učiněným u Městského úřadu Hranice, odboru sociálních věcí

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

http://www.kr-olomoucky.cz/

http://www.mpsv.cz/

24. Související životní situace a návody jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor sociálních věcí, oddělení sociální práce, Městského úřadu Hranice.

26. Kontaktní osoba

Lenka Kelarová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

11.1.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno

30. Případná upřesnění

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019