logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Informace starosty města ke koronavirové situaci

Publikováno 2.11.2020

Situace kolem virové nákazy COVID se zhoršuje i v Hranicích. V tuto chvíli není až tak podstatné kolik lidí je testováno a není podstatné kolik jich je pozitivně vyhodnoceno. Důležité jsou reálné negativní dopady této infekce.

Naše nemocnice musela pozitivně testované (hospitalizované) oddělit na samostatné oddělení a zabezpečit jim plnou lékařskou péči všech stupňů a odborností. V současnosti má toto pracoviště 24 hospitalizovaných a z tohoto počtu 6 pacientů vyžaduje intenzivní péči. Nyní již probíhá instalace dalších dvanácti lůžek.

Občané, kteří potřebují odbornou lékařskou péči, jsou především senioři s kumulací dalších onemocnění. Tento stav jednoznačně potvrzuje nutnost přijímat rozumná opatření k zamezení šíření nákazy.

Ukazuje se, že předvídavost na jaře letošního roku, když město uvolnilo 3,8 milionu korun pro nákup vybavení pro tuto infekční jednotku včetně dýchacích přístrojů, byla na místě.

Nemocnice zároveň provádí testování a distribuci vzorků do laboratoří. S ohledem na zvyšující se nároky proto nemocnice také žádá o pomoc Armádu ČR. 

Vyjádření ředitele Nemocnice Hranice o provozu nemocnice

Již tři týdny řešíme masivní zasažení nákazou COVID našeho Domova seniorů.

V karanténě nebo v pracovní neschopnosti je polovina personálu, tedy 45 lidí. Armáda již na naši žádost vyslala na pomoc 20 vojáků a v současnosti posiluje tým domova seniorů o dalších 15 lidí. Nedostatek odborného personálu pomáhá řešit také naše Střední zdravotní škola a dobrovolníci s patřičnou kvalifikací. Bohužel nákaza pokračuje, je testován i zbylý personál a očekáváme další odchody do karantény.

V krizovém režimu pracuje také městský úřad. Je omezen chod úřadu, je umožněno pracovat z domova, byly minimalizovány osobní kontakty a zaveden směnný provoz. Snažíme se zabezpečit především potřeby občanů v oblasti státní správy, aby se život úplně nezastavil. Bohužel některé odbornosti lze těžko nahradit.

Naše společnost se jako téměř vždy dělí na dva tábory a na mnoho názorových skupin. Je však jednoznačně prokázáno velmi agresivní šíření tohoto viru a zhoršení stavu pacientů s jinými nemocemi, což bohužel v této skupině zvyšuje smrtnost.  Odpovědnost silné a zdravé části společnosti je především za ty, kteří jsou s ohledem na věk nebo jinou nemoc oslabeni. Naše společná odpovědnost za zdraví každého z nás chrání i firmy.

Není potřeba vyvolávat paniku, je třeba obětovat kus svého pohodlí pro ochranu druhých. Společenská odpovědnost je mnohem víc než direktivní příkazy. Nezachráníme svět ani nevyřešíme situaci v Evropě. Pojďme si pomáhat v Hranicích a na Hranicku. Buďme odpovědní.

Jiří Kudláček - starosta

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies