logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Koronavirus - jaro 2020

Hranice a koronavirus(video)

Město protestovalo v Praze proti krácení peněz, Parkování zdarma skončilo, Úřad v plném provozu, Mateřské školy se otevřely, Informace ze škol, Harmonogram otvírání MKZ, Ekoltes má nový stroj na desinfekci, Rada zrušila poplatky za družiny a školky, promíjí nájmy v městských prostorách. Zastupitelstvo pomohlo nemocnici. Mapa popelnic na roušky.

více... | Publikováno 2.7.2020

Koronavirus - videoinformace

Zde můžete shlédnout videovyjádření starosty města Jiřího Kudláčka k vývoji situace ohledně koronaviru v Hranicích a další videa k tomuto tématu.

více... | Publikováno 3.6.2020

Poděkování dárcům

Velmi děkujeme všem známým i neznámým dárcům roušek a jiných ochranných pomůcek, kteří je věnovali městskému úřadu  nebo přímo potřebným.  A také výrobcům, kteří nás podpořili. Oceňujeme také iniciativu Hranice pod rouškou, která vyrobila a distribuovala tisíce látkových roušek.

více... | Publikováno 1.4.2020

Městský úřad pracuje v běžném provozu

Městský úřad Hranice od pondělí 15. června uvolňuje pravidla pro provoz úřadu. Na veškeré agendy již není nutné objednávat se přes internet. Úřad stále pracuje za zvýšených hygienických opatření.

více... | Publikováno 15.6.2020

Parkování zdarma končí

Upozorňujeme řidiče, že parkování zdarma v Hranicích končí od 1. června. Od pondělí již bude opět nutné na parkovištích platit.

více... | Publikováno 28.5.2020

Hygienici upozorňují na nebezpečí legionely

Krajští hygienici upozorňují, že v době odstávky či omezení provozu ubytovacích zařízení docházelo v rozvodech teplé vody ke stagnaci a chladnutí teplé vody, což vytvářelo vhodné podmínky pro rozvoj legionel. Proto hygienici připravili doporučení, jejichž dodržování by mělo předejít zbytečným nákazám. Ministerstvo zdravotnictví zároveň vydalo hygienicko-protiepidemická opatření pro letní tábory. Oba dokumenty naleznete v příloze.

více... | Publikováno 18.5.2020

Město rozdávalo desinfekci

V době, kdy dochází k rozvolňování přísných karanténních opatření, je obzvláště důležité dodržovat pravidla hygieny a používat dezinfekci. Město Hranice proto nakoupilo desinfekci, kterou rozdávalo především té nejohroženější skupině – tedy starším lidem.

více... | Publikováno 4.5.2020

Dětský domov Hranice děkuje za pomoc

Jak se Dětský domov Hranice vyrovnává s karanténou a koronavirovými omezeními popisuje ředitelka DD Hranice Mgr. Pavla Tvrdoňová.

více... | Publikováno 6.5.2020

Město Hranice děkuje Střední zdravotnické škole

V době krize nabídlo pomocnou ruku mnoho dobrovolníků. Všem velmi děkujeme, ale zvlášť bychom chtěli vyzdvihnout žáky i učitele Střední zdravotnické školy Hranice.

více... | Publikováno 26.4.2020

Městské policii přibyly úkoly

V době koronavirové krize přibyly Městské policii Hranice nové úkoly. Nešlo přitom jen o kontrolu dodržování Usnesení Vlády České republiky, tedy zejména nošení roušek, neshlukování, nebo prověření hygienických opatření v prodejnách, i když to byla důležitá součást její práce. Při kontrole dodržování těchto opatření musela městská policie sáhnout nejen ke slovním domluvám, došlo i na pokuty.

více... | Publikováno 13.5.2020

Zastupitelé se sešli mimořádně ve dvoraně

Změnu územního plánu města a Smlouvu o spolupráci s Povodím Moravy a.s. při budování protipovodňových opatření na Bečvě schválilo ve čtvrtek 23. dubna zastupitelstvo města Hranic.To se kvůli koronaviru sešlo výjimečně ve dvoraně zámku za přísného zajištění hygienických podmínek.

více... | Publikováno 24.4.2020

Městské mateřské školy se opět otevřou

V pondělí 25. května se opět otevřou městské mateřské školy. Ty byly uzavřeny 19. března v souvislosti s mimořádným stavem. Následně rada města schválila zrušení úplaty v mateřských školách tzv. školkovné  a úplaty za školní družinu v základních školách, zřízených městem.

více... | Publikováno 15.5.2020

Sběrný dvůr je otevřen s omezeními

Sběrný dvůr společnosti Ekoltes Hranice je otevřen, i když s omezeními. Zejména kvůli jeho přestavbě. Před jeho návštěvou je nutné se objednat. 8. května ale bude zavřeno - je státní svátek.

více... | Publikováno 4.5.2020

Parkování v Hranicích je stále zdarma

Ačkoliv vláda ze dne na den zrušila opatření o bezplatném parkování, v Hranicích se zatím parkovné platit nebude. K obnovení placení za parkování by mělo dojít od 1. června 2020, pokud nenastanou nějaké neočekávané okolnosti.

více... | Publikováno 29.4.2020

Harmonogram otevírání Městských kulturních zařízení

Vzhledem k tomu, že vláda uvolňuje podnikatelské a jiné činnosti, rozbíhá se také provoz Městských kulturních zařízení. Termíny otevření jednotlivých částí MKZ Hranice stanovil krizový štáb na základě doporučení ředitelky Městských kulturních zařízení.

více... | Publikováno 28.4.2020

Vídeňská univerzita provádí dopravní výzkum

On-line průzkum s cílem pochopit dopady pandemie COVID-19 na dopravní chování v rámci běžného dne, provádí Výzkumné centrum dopravního plánování a dopravního inženýrství Technické univerzity Vídeň v rámci evropského projektu Smart Commuting.

více... | Publikováno 29.4.2020

Město si stěžuje na ministerstvo zdravotnictví

Na nedostatek informací a jejich a zatajování si přímo na ministerstvo zdravotnictví stěžuje starosta města Hranic Jiří Kudláček.  Přes opakované výzvy neposkytuje krajská hygienická stanice městu potřebné údaje a to na základě nezákonného zásahu Ministerstva zdravotnictví, které svým pokynem zakázalo poskytovat informace obcím.

více... | Publikováno 16.4.2020

Knihovna Hranice otevřela v pondělí

Od pondělí 27. dubna se opět otevřela městská Knihovna Hranice. Svou činnost od tohoto dne obnovily také pobočky v Drahotuších, Lhotce, Slavíči, Uhřínově, Valšovicích a Velké.

více... | Publikováno 29.4.2020

Ředitel hranické nemocnice informuje

Informace pro občany spá­dového území nemocnice si dovoluji popsat pro přehlednost v jednotlivých bodech:

více... | Publikováno 21.4.2020

Do práce na kole se mění

Výzva Do práce na kole se mění v „národní zdravotní teambuilding” .Jubilejní desátý ročník akce Do práce na kole, kterou pořádá spolek AutoMat, prošel pod vlivem aktuálních událostí radikální změnou. I tentokrát se do výzvy zapojuje město Hranice - již pošesté.

více... | Publikováno 24.4.2020

Hraničtí zastupitelé podpořili nemocnici

Příspěvek ve výši 3,8 milionu korun odsouhlasili ve čtvrtek 19. března hraničtí zastupitelé pro Nemocnici Hranice a.s. Nemocnice tento příspěvek využije pro boj s koronavirem, konkrétně na nákup potřebného zařízení, zejména tří ventilačních přístrojů, 50 polohovacích nemocničních lůžek a dalšího vybavení. Zároveň zastupitelé odsouhlasili vytvoření rezervy 1 milionu korun na finanční zabezpečení krizových potřeb.

více... | Publikováno 20.3.2020

Město rozdávalo roušky seniorům

Město Hranice dostalo od Olomouckého kraje přes tři a půl tisíce jednorázových roušek.  Tyto roušky ve středu a čtvrtek pracovníci odboru sociálních věcí městského úřadu, skauti a dobrovolníci rozdávali seniorům. Rozdávání roušek probíhalo před prodejnami potravin od 8. do 10. hodin, tedy v době, která je vyhrazena pro nákupy starším lidem.

více... | Publikováno 9.4.2020

Pravidla pro sportování se zmírňují

Od 7. dubna se zmírňují pravidla pro sportování. Zákaz volného pohybu osob se nyní nevztahuje na sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech za splnění těchto podmínek:

více... | Publikováno 8.4.2020

Poděkování společnosti Narran s.r.o.

Město získalo od společnosti společnosti  Narran s.r.o. devět ochranných štítů. Čtyři byly přiděleny městské policii, čtyři úředníkům pro místní šetření a na matriku a jeden štít putoval do Ekoltesu. Děkujeme společnosti Narran s.r.o. za poskytnutí těchto štítů. Vaší pomoci si velmi vážíme.

více... | Publikováno 8.4.2020

Živnostníci mohou žádat o ošetřovné

Od 1. dubna mohou začít živnostníci žádat o ošetřovné na děti, které od 12. března nemohou chodit do školy. Ošetřovné se týká osob samostatně výdělečně činných (v hlavní činnosti), které nemohly vykonávat svoji činnost, protože se se musely starat o děti do 13 let, poté, co byly uzavřeny školy.

více... | Publikováno 1.4.2020

Varujeme - pozor na podvodníky

Podvodníci se nezastaví před ničím, dokonce i v dnešní situaci. Dnes přímo v Hranicích jeden darebák, který se vydával za pracovníka městského úřadu, vylákal na seniorce peníze a navíc ještě občanský průkaz pod záminkou, že město jí chce poslat dar k narozeninám. Důrazně před takovými podvodníky varujeme.

více... | Publikováno 30.3.2020

Informace kraje o provádění rychlotestů

Krizový štáb Olomouckého kraje vydal doporučení k provádění rychlotestů na koronavirus.

více... | Publikováno 22.3.2020

Domov seniorů dostal roušky a respirátory

K dosavadním dárcům roušek a jiných ochranných pomůcek se výrazně připojila i hranická firma MEDI-GLOBE, s.r.o, která darovala Domovu seniorů Hranice 4 000 roušek, 800 respirátorů a 80 jednorázových plášťů, vše v celkové hodnotě téměř sto tisíc korun.

více... | Publikováno 3.4.2020

Informace pro podnikatele v souvislosti s koronavirem

Zde naleznete informace, které by vám mohly pomoci v dnešní situaci.  

více... | Publikováno 26.3.2020

V obchodech používejte jednorázové rukavice

Jedním z možných míst nákazy jsou obchody, kde se setkávají větší skupiny lidí. Proto Městský úřad zajistil pro seniory nad 70 let možnost obstarání nezbytných nákupů či zajištění dalších potřeb.

více... | Publikováno 3.4.2020

Rada zrušila poplatky za družiny a školky, promíjí nájmy v městských prostorách

Rada města Hranic na svém jednání 24. března 2020 schválila zrušení úplaty za vzdělávání v mateřské škole, tzv. školkovné a úplaty za školní družinu v základních školách, zřízených městem.  Schválila také dvouměsíční prominutí nájemného těm nájemcům nebytových prostor, kteří museli zavřít provozovny.

více... | Publikováno 26.3.2020

Ekoltes zavádí popelnice na roušky a další materiál

Jak likvidovat použité roušky? Jednorázové obleky? Návleky na boty? Případně kontaminovaný odpad od rodin v karanténě?   Ekoltes Hranice zahájil na základě doporučení hygieniků nový způsob ukládání tohoto nebezpečného odpadu. (mapa)

více... | Publikováno 2.4.2020

Nemocnice Hranice pracuje v mimořádném režimu

Nemocnice Hranice - Mimořádné opatření. Do odvolání ošetřujeme pouze akutní případy. Plánovaná vyšetření možná pouze po TELEFONICKÉ konzultaci s lékařem.

více... | Publikováno 26.3.2020

Koronavir - obecné informace

Omezení volného pohybu prodlouženo do 1. dubna. Občanky a řidičáky, které ztratily po 1. březnu platnost, lze nadále používat. Elektronická evidence tržeb je pozastavena. Nošení roušek je povinné.

více... | Publikováno 7.5.2020
Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies