logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Poděkování dárcům

Publikováno 1.4.2020

Velmi děkujeme všem známým i neznámým dárcům roušek a jiných ochranných pomůcek. A také jejich výrobcům.

Jako první přinesl 50 roušek a 1400 gumových rukavic pan Nguyen Duc Nam (Shop 999), dále přispěchala firma Krok s tisícovkou roušek. Roušky donesla i paní I. Tvrdoňová A. Lehká, A. Studená, J. Černá, M. Ondřejová, J. Koláčková, Kramplová (Ústí), M. Vlčková, K. Richterová, Pekárková a Trnová. Zapojil se i dům dětí a mládeže Hranice, firma DAKR Hranice, M. a E. Markovy a pan Lesák z Býškovic. Jménem Městské policie děkujeme za roušky i paní K. Lysákové, L. Kopřivové a firmám Pony Fantasy (Rybáře) a Kunst Hranice. Omlouváme se, pokud jsme na někoho zapomněli.

Celkem Městský úřad Hranice získal na 1 600 kusů, které distribuoval zejména Domovu seniorů, firmě Ekoltes Hranice, Charitě Hranice, České poště, autobusovému dopravci Arriva. Další roušky putovaly na ubytovnu Jaslo, Městské policii a na Odbor sociálních služeb MěÚ Hranice, zejména pro dobrovolníky.

Velice si vážíme i iniciativy Hranice pod rouškou, která již vyrobila a distribuovala tisíce látkových roušek.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2020