logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Zastupitelé se sešli mimořádně ve dvoraně

Publikováno 24.4.2020

Změnu územního plánu města a Smlouvu o spolupráci s Povodím Moravy a.s. při budování protipovodňových opatření na Bečvě schválilo ve čtvrtek 23. dubna zastupitelstvo města Hranic.To se kvůli koronaviru sešlo výjimečně ve dvoraně zámku za přísného zajištění hygienických podmínek.

Změna územního plánu se týkala území budoucího severovýchodního obchvatu města.

Smlouva s Povodím Moravy řeší spolupráci na zvýšení ohrázování Bečvy přibližně mezi Partyzánskou ulicí a jezem. Tato stavba by měla stát přibližně  80 milionů korun. Dotaci na stavbu poskytuje Ministerstvo zemědělství, maximálně ve výši 85 % ze stavebních nákladů. Zbylých 15 % a všechny další neuznatelné náklady doplní takzvaný chráněný subjekt, tedy město. Po vzájemné dohodě mezi městem a Povodím byl podíl města na stavebních nákladech odhadnut rámcově na 14 mil. Kč.

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies