logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Koronavir - obecné informace

Publikováno 7.5.2020

Omezení volného pohybu prodlouženo do 1. dubna. Občanky a řidičáky, které ztratily po 1. březnu platnost, lze nadále používat. Elektronická evidence tržeb je pozastavena. Nošení roušek je povinné.
 • Vláda vydala souhrn aktuálních informací ke koronaviru. (co aktuálně  platí za zákazy a doporučení
 • V Česku platí zákaz vycházení bez zakrytí nosu a úst.
 • Vláda schválila pozastavit elektronickou evidenci tržeb (EET)
 • Olomoucký kraj omezuje vlaková spojení 
 • Pokud vám po 1. březnu 2020 skončila platnost řidičského nebo občanského průkazu, můžete je i nadále po dobu nouzového stavu používat. Uvedlo to Ministerstvo vnitra ČR, poté přidalo další podrobnosti.
 • Rybáři a myslivci mohou vykonávat rybářské nebo myslivecké právo po dobu nouzového stavu, i když jim od 1. března propadly rybářské nebo lovecké lístky. 
 • Státní ústav pro kontrolu léčiv vyzval veřejnost, aby zbytečně nehromadila léky s obsahem paracetamolu, kterých je nedostatek. Jde například o Paralen. 
 • Vláda také přislíbila ošetřovné rodičům pro rodiče dětí do 13 let a náhrady mzdy pro zaměstnance a obchodníky, kterých se karanténa dotkla.
 • Zajištění a vyzvednutí eReceptu jinou osobou
 • Krajští hygienici doporučují vést si záznamy o svých kontaktech 
 • Autobusová doprava v kraji - sledujte web www.idsok.cz, kde budou průběžné informace týkající se dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou. Aktuálně je z pohledu dopravní obslužnosti kritická oblast Litovelsko a Uničovsko. V těchto oblastech jsou aktuálně jízdní řády ve vyhledávači na portále IDOS.CZ neplatné.

Kde získáte informace

Olomoucký kraj zřídil web Kraj pomáhá, kde naleznete například údaje  o počtu nakažených v jednotlivžch krajských obcích a další aktuální informace.
Krajské informace o koronaviru naleznete také na mapě v nové webové aplikaci studentů geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci.

Ministerstvo zdravotnictví ČR spustilo stránky https://koronavirus.mzcr.czNaleznete zde aktuální statistiky o laboratorních vyšetřeních, informace a opatření vydaná v souvislosti s koronavirem. 

Kontaktní celostátní telefonní číslo ke koronaviru: 1212

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje má informační linku: 585 719 719  s provozem denně od 9:00 do 19:00 hodin do odvolání.

Stránka o vzájemné pomoci Spojujeme Česko

Hranické informace 

Česká pošta omezuje provoz

 Česká pošta od 19. března 2020 do odvolání omezuje otevírací  dobu pro klienty. Hodiny pro veřejnost se upravují tak, že všechny  pobočky na území České republiky se zavřou nejpozději v 16 hodin.

Provozovatelé pošt Partner dostali od České pošty doporučení zavést  stejné opatření. Omezení otevírací doby do 16 hodin je v jejich  kompetenci.

Česká pošta od soboty 21. března 2020 do odvolání ruší víkendový provoz všech poboček. Všechny pobočky budou o sobotách a  nedělích pro veřejnost uzavřeny. Provozovatelé pošt Partner dostali od  České pošty doporučení zavést stejné opatření. Víkendové uzavření  provozu je v jejich kompetenci.

Rovněž jsme požádali veřejnost, aby pobočky České pošty navštěvovala pouze v nejnutnějších případech a aby omezila nakupování na  e-shopech pouze na věci, které nutně v současné době potřebuje.

Česká pošta

Usnesení vlády a jednotlivá opatření

Vláda od pondělí půlnoci zavírá hranice České republiky. Do země se nedostanou cizinci bez trvalého nebo přechodného pobytu, Češi až na výjimky nebudou smět vycestovat do zahraničí.Vláda v pátek rozhodla rovněž o uzavření veškerých tržnic, vnitřních i venkovních sportovišť, na nichž by bylo více než 30 osob, bazénů a turistických informačních center. Opatření platí od sobotních 6:00.

Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy) (PDF 423,51 kB), který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje.

Pro veřejnost je zřízena informační linka Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje tel. 585 719 719 s provozem od 9.00 do 19.00 hodin denně. 

Apelujeme na Vás, pokud se necítíte dobře, nevycházejte mezi lidi, tedy ani na úřad. Děkujeme. 

MKZ Hranice

Kulturní akce, pořádané MKZ Hranice se ruší až do odvolání.  

Domov seniorů Hranice

Na základě doporučení Bezpečnostní rady státu, ministra zdravotnictví, OHES v Přerově a po důkladném zvážení možností zabránění přenosu nákazy koronavirem COVID-19, byl v Domově seniorů Hranice s platností od 3. 3. 2020 vydán zákaz návštěv.

S odvoláním na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č.j. MZDR 10519/2020-1/MIN/KAN ze dne 9.3.2020 může být návštěva umožněna pouze ve výjimečných případech o kterých rozhodne ředitelka zařízení, a to za mimořádných bezpečnostních opatření.

Informace rodinným příslušníkům poskytne ředitelka Mgr. Simona Hašová nebo vedoucí úseku sociální a zdravotní péče Bc. Alena Žídková (kontakt na webových stránkách příspěvkové organizace).

Nemocnice Hranice

Také Nemocnice Hranice vyhlásila zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních až do odvolání.

Mimořádná opatření

Koronavirus  - informace starosty města 

 1. Koronavir COVID-19 způsobuje nový druh chřipkového onemocnění.
 2. Šíří se snadněji než koronavir SARS I MERS v minulých obdobích.
 3. Na tuto mutaci nemá současná populace vytvořeny protilátky a naše obranyschopnost je tedy nízká.
 4. Mladá generace i ostatní lidé do 60 let se s novým virem vyrovnávají poměrně dobře. Většinou bez vážnějších komplikací.
 5. Aktivně chránit musíme především oslabené pacienty nemocnic a starší generaci, seniory. Z těchto důvodů prvá opatření přijímá Hranická nemocnice a také Domov seniorů Hranice, dále veřejně aktivní místa a školy.
 6. Oblasti, plně zasažené virovou nákazou, vykazují úmrtnost přibližně 2-4 % populace.
 7. Evropa se však liší schopností dodržovat vyšší míru hygieny a dobrým zdravotním zázemím a tak by tyto scénáře nemusely být naplňovány.
 8. V současnosti je skutečné potvrzení infikovaných osob v ČR minimální a to do 10 případů. Všechny infikované osoby jsou hospitalizovány.
 9. Velký objem informací může být vnímán jako panika, ale také jako forma široké aktivizace společnosti.
 10. Cílem aktivizace všech národních systémů je maximálně optimalizovat veškerá preventivní opatření, která budou minimalizovat dopady této nové virové nákazy.
 11. Příznaky nákazy jsou zvýšená teplota, tělesná slabost, kašel a dušnost. Nelze vyloučit i jiné příznaky v kombinaci s jinými zdravotními obtížemi.
 12. Celonárodní systém ochrany již pracuje a je plně funkční na celorepublikové úrovni, na úrovni krajské i v oblastech bývalých okresů.
 13. Řídícím pracovníkem na naší úrovni je vždy starosta města. V pracovní skupině jsou pak zastoupeny veškeré výkonné složky. Například zdravotníci, policie, HZS, odbor školství, zástupci středních škol, koordinátor hospodářských subjektů, vedoucí oddělení krizového řízení a další.
 14. Úkolem v tomto období je zajistit maximální prevenci. Prevencí je třeba rozumět vyšší míru osobní hygieny, včasné zachycení nákazy každé jednotlivé osoby a zajištění patřičné léčby, případně absolvování odpovídající karantény.
 15. Logickým krokem je a bude omezování společenských akcí a minimalizace koncentrace osob na omezeném prostoru.
 16. Závěrem je třeba požádat všechny občany, aby odpovědným způsobem chránili své zdraví, ale také zdraví ostatních ve svém okolí. Včasná informace nebo žádost o pomoc přerušuje řetězení nákazy a pomáhá nám všem.
 17. Na odpovědnosti nás všech je ochrana životů a minimalizace případných hospodářských dopadů.
 18. Sledujte především WEB města Hranic, případně facebookové stránky města a samozřejmě i ostatní lokální média.
 19. V případě zvyšujícího se počtu onemocnění budou přijímána potřebná opatření. O aktuální situaci bude podávána pravidelná zpráva.
 20. Skutečně vážné nebezpečí nehrozí. Tuto informaci je potřebné vnímat jako pracovní úkol, který je před námi.
 21. Oblast Hranicka nevykazuje ke dni 4. března žádný potvrzený případ nákazy.

Jiří Kudláček
starosta města Hranic

Další informace 

Pokud má někdo podezření, že se novým koronavirem nakazil, měl by zůstat doma a telefonicky se spojit se svým praktickým lékařem. Ten zhodnotí příznaky nemoci a vyžádá si informace o tom, zda pacient pobýval v ohnisku nákazy. Pak rozhodne o dalších krocích.

Níže jsou uvedeny odkazy na stránky Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje. Informace jsou v těchto odkazech průběžně aktualizovány.

Oficiální informace zveřejněné na stránkách Ministerstva zdravotnictví:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html

Oficiální informace Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje:

http://www.khsolc.cz/2019_nCoV.aspx

Pro rychlou orientaci uvádíme také informace zveřejněné v těchto dnech v médiích: např.:

Zdroj:     https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/otazky-odpovedi-koronavirus-prehledne-virus-cesko-rousky-nakaza.A200128_093553_domaci_lre

1. Co je koronavirus?

(zkrácená verze)

Koronavirus je souhrnné označení pro čtyři rody virů, které způsobují onemocnění u zvířat a lidí s různým stupněm závažnosti. Název je odvozen od charakteristického uspořádání povrchových struktur lipidového obalu virů. Pod mikroskopem koronavirus skutečně vypadá jako Slunce obklopené koronou.

Může způsobit běžné obtíže, jako je nachlazení, kašel a teploty. Ale také by mohl podnítit smrtící choroby, jako je například těžký akutní respirační syndrom, nebo otevřít dveře jiné nebezpečné infekci.

Mezi koronaviry patří SARS, který se začal šířit koncem roku 2002 v Asii a po celém světě do července 2003 usmrtil na 800 lidí z více než 8 000 nakažených. Na Blízkém východě se v roce 2012 objevila infekce MERS, která patří do výše zmíněné skupiny virů, na niž podle Světové zdravotnické organizace (WHO) zemřelo 858 lidí z téměř 2 500 nakažených.

Virus, který se v posledních týdnech šíří z Číny, dostal provizorní název 2019-nCoV a také patří mezi koronaviry. V únoru generální ředitel Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus uvedl, že virus dostal název Covid-19.

Podle expertů by však neměl být tak smrtící jako SARS. Přestože se šíří mnohem rychleji, smrtelných případů je méně. Podle francouzských lékařů má 2019-nCoV úmrtnost pouze kolem pěti procent. Český ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v lednu uvedl, že smrtnost nemoci je tři procenta.

Z hlediska úmrtnosti byla zdaleka nejhorší pandemie španělské chřipky v letech 1918 až 1920, na kterou zemřelo 50 až 100 milionů lidí. Dva miliony obětí si vyžádala asijská chřipka v letech 1957 až 1958. Milion lidí pak podlehl ruské chřipce v letech 1889 až 1892 a hongkongské chřipce v letech 1968 až 1969.

I na běžnou sezonní chřipku však každoročně umírají lidé s oslabenou imunitou. Podle odborníků je ta letošní obzvlášť zlá. Například v roce 2018 zemřelo v Česku kvůli chřipce 260 lidí.

2. Jak se koronavirus přenáší?

Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po blízkém kontaktu, který trvá delší dobu. Je to takzvaná kapénková infekce, která se přenáší vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest.

3. Zachrání nás textilní roušky?

V médiích se v lednu objevila zpráva, že z lékáren mizí textilní roušky. Nicméně roušky chrání pouze před bakteriemi, ne před viry. Roušky jsou navíc vhodné pouze pro lidi již nakažené. Zabrání tomu, aby nemocní infekci dále šířili.

Podle odborníků před viry ochrání jen respirátory s třídou filtrace FFP 3. Zatímco rouška zabraňuje jen průniku choroboplodných organismů zevnitř ven, respirátor chrání člověka před pronikáním virů či bakterií zvenku dovnitř. Uživatel respirátoru navíc musí pravidelně měnit filtr, aby účinnost ochrany nevymizela.

Které roušky chrání proti koronavirům?

4. Jak dlouhá je inkubační doba?

Inkubační doba, tedy období mezi vstupem nákazy do organismu a vypuknutím nemoci, trvá přibližně 14 dní. Čínské úřady však varovaly, že se virus může šířit i z jedince, který v inkubační době neprojevil žádné symptomy nemoci. Nakažený člověk tak může chorobu šířit už během inkubační doby, aniž má zjevné příznaky.

5. Jaké skupiny obyvatel jsou nejohroženější?

Největší hrozbu představuje nemoc pro seniory, chronicky nemocné a lidi s oslabenou imunitou. Nebezpečná je zejména pro lidi, jejichž zdraví už podlomilo jiné onemocnění. Zvlášť ohrožující je nákaza pro pacienty trpící nemocemi dýchacích cest, kteří se dalšímu náporu cizorodých látek nedokážou bránit.

Náchylnější k onemocnění mohou být také kuřáci či lidé trpící alergiemi.

Naopak koronavirem se zatím nakazilo jen velmi málo dětí. Podle epidemiologických dat z Číny to vypadá, že u dětí do jednoho roku nebyla zaznamenána vůbec žádná úmrtnost, na rozdíl třeba od infekce eboly, která je u novorozenců smrtelná.

6. Kolik osob už onemocnělo virem Covid-19?

Počty nemocných se mění každým dnem. Nejvíce případů zatím eviduje Čína, odkud se virus začal šířit. Covid-19 si podle posledních statistik vyžádal 2 704 životů

7. Je už koronavirus Covid-19 v Česku?

V České republice nebyl zatím potvrzen žádný případ onemocnění Covid-19. Aktuální čísla ministerstva zdravotnictví ukazují, že k 24. únoru byl počet testovaných lidí s podezřením na Covid-19 86. Všechny případy byly doposud negativní.

Covid-19 se však rozšířil i do Evropy. Data Univerzity Johnse Hopkinse ukazují, že největší počet lidí s nákazou je v Číně, na druhém místě je Jižní Korea s 977 potvrzenými případy nakažených lidí. Itálie počítá, že počet nakažených v zemi je 270.

8. Jaké jsou příznaky nemoci po nákaze koronavirem?

Příznaky nemoci jsou shodné s chřipkou. Klasickými symptomy jsou horečka, dýchací obtíže, kašel a bolesti hlavy. U některých nemocných se může vyvinout zápal plic.

9. Co dělat, když máte podezření, že jste se koronavirem nakazili?

Pokud má někdo podezření, že se novým koronavirem nakazil, měl by zavolat svému praktickému lékaři. Ten zhodnotí příznaky nemoci a vyžádá si informace o tom, zda pacient pobýval v ohnisku nákazy. Pak rozhodne o dalších krocích. Pacienti v domácí karanténě si musejí pravidelně měřit teplotu, při zhoršení zdravotního stavu jsou převezeni do nemocnice.

Pokud má nemocný jen horečku a kašel, není nijak izolován. Jestliže pobýval v ohnisku nákazy, nařídí mu epidemiolog z krajské hygienické stanice dvoutýdenní domácí karanténu.

10. Jak se lze bránit?

Postupuje se stejně jako při klasickém respiračním onemocnění v chřipkovém období:

 • Vyhýbejte se lidem, kteří jsou zjevně nemocní.
 • Dodržujte základní hygienická pravidla (časté mytí rukou).
 • Používejte raději dezinfekci, pokud jste v kontaktu s lidmi, kteří akutními respiračními potížemi trpí.
 • Nezdržujte se v místech s vyšším počtem lidí.
 • Jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla hygieny a při kýchání či kašlání řádně užívat kapesníky - nejlépe jednorázové. V nouzi by si měli zakrývat ústa paží nebo rukávem, nikoliv rukou.
 • Podle lékárníků je vhodné dezinfikovat také mobilní telefony a klávesnice i myši u počítače.

Nemocnice Na Bulovce (Facebook)

26.ledna 2020 v 14:42, příspěvek archivován: 28.ledna 2020 v 11:20

CO DĚLAT. POKUD CESTUJETE Z OBLASTÍ NÁKAZY NOVÝM KORONAVIREM A OBJEVÍ SE U VÁS TEPLOTA. KAŠEL NEBO DUŠNOST?

Pokud se u Vás během letu vyskytnou příznaky respiračniho onemocněni, informujte neprodleně palubni personál.

V případě, že jste již na letišti, neopouštějte  prostor letiště a vyhledejte stálou lékařskou službu na letišti.

Pokud jste již doma, nikam nechoď te Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi.

Telefonicky kontaktujte svého lékaře nebo lékařskou pohotovostní službu. Informujte je o svém pobytu v rizikové oblasti.

Často si myjte ruce mýdlem a vodou. Pokud nejsou dostupné, používejte dezinfekční prostředky na bázi alkoholu.

Při kašli si zakrývejte ústa a nos kapesníkem nebo použijte rukáv, ne ruce!

Zpracoval Statni zdravotní ustav Praha podte COC USA

11. Lze nemoc léčit?

Přestože statistiky ukazují již dva tisíce mrtvých, dalších 27 tisíc lidí se z nemoci zotavilo. V Thajsku například zabral mix léků na chřipku a HIV.

Virová onemocnění se léčí tlumením příznaků. Schopnost zotavení nakažených však závisí především na jejich předešlém zdravotním stavu a kondici jejich imunního systému - stejně jako v případě SARS a MERS. V současné době nejsou proti Covid- 19 schváleny žádné zvláštní léky.

Pokud by se prokázalo, že se někdo v Česku čínským koronavirem nakazil a onemocnění mělo těžký průběh, čeká pacienta odkudkoliv z republiky převoz do pražské Nemocnice Na Bulovce. Právě tato nemocnice je specializovaným pracovištěm pro podobné nákazy. Potřebná opatření již lékaři v nemocnici zavedli. V současné době jsou pro případ nákazy vyčleněny dva volné pokoje. Počty lůžek může nemocnice v případě potřeby zvýšit. Pokud by se u někoho infekce potvrdila, podléhal by izolaci.

Podstatná je také stálá lékařská služba na Letišti Václava Havla. Pracovníci mohou na místě jako první vyšetřit ty, kteří se například vracejí z Číny. Letiště v pondělí požádalo aerolinky, aby informovaly cestující na palubě letadla, že mají při podezření na onemocnění koronavirem zůstat na letišti a okamžitě vyhledat lékaře. K dispozici jim je stálá pohotovostní služba, kterou tvoří lékař, nelékařský zdravotnický pracovník a řidič sanitky.

Situaci sleduje i samotné ministerstvo zdravotnictví, které na svých stránkách vydalo souhrn veškerých dostupných informací v souvislosti s koronavirem Covid-19 . Potřebné informace zveřejnila na svých stránkách i Hygienická stanice hlavního města Prahy. Doporučení a zásadní informace sděluje veřejnosti také Státní zdravotní ústav.

Aktuální statistiky můžete sledovat na těchto stránkách.

Zdroj:     https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/otazky-odpovedi-koronavirus-prehledne-virus-cesko-rousky-nakaza.A200128_093553_domaci_lre

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies