logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Městský úřad navyšuje kapacitu internetového objednávkového systému

Publikováno 22.5.2020

Vzhledem k velkému zájmu občanů navyšuje Městský úřad Hranice kapacitu internetového objednávkového systému a rozšiřuje provoz úřadu. Byly přidány nové termíny a na všechny agendy, které můžete využít pouze po předchozí rezervaci termínu v rezervačním systému MěÚ Hranice (objednávky přes internet), se lze nyní objednat i na pátek.

Jde o agendy správní (evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady), agendy dopravně správní (registry vozidel a řidičů – Zámecká 118) a ověřování opisů a podpisů a matriční agendy (Pernštejnské nám. 1).

Nejvyšší zájem je o registrování vozidel, proto upozorňujeme, že registraci vozidel lze vyřídit také prostřednictvím agendy technických změn vozidel. Vysoký zájem je i o agendu občanských průkazů, proto při vyřizování „občanek“ můžete využít i objednávku přes agendu cestovních dokladů. 

V případě  jakýchkoliv problémů nebo nejasností se na městský úřad můžete obrátit  telefonicky nebo e-mailem.  Všechny telefonické a e-mailové kontakty jsou platné. Veškerá podání lze uskutečnit elektronicky prostřednictvím datové schránky, e-mailové adresy podatelna@mesto-hranice.cz nebo poštou.

Provozní doba Městského úřadu Hranice

Úřad stále pracuje za zvýšených hygienických opatření. Proto se i nadále prosím snažte na úřadě řešit opravdu jen ty nejnutnější věci, které nesnesou odkladu a nelze je vyřídit dálkovým způsobem. Chráníte tím jak sebe, tak své blízké. Pokud je Vaše návštěva na úřadě nezbytná, doporučujeme domluvit svoji návštěvu nejprve e-mailem nebo telefonicky s konkrétním úředníkem. Na úřadě dodržujte bezpečnostní vzdálenost 2 metrů od ostatních osob, využívejte nainstalovanou desinfekci. Používejte roušky nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Na zámku Vám pomůže v orientaci a vyřizování věcí koordinátor.

Pokladna MěÚ je v provozu v obvyklých pokladních hodinách. Pokud je to možné, využívejte prosím platbu převodem z bankovního účtu nebo případně poštovní poukázkou typu „A“. V případě provedení nutné platby na pokladně MěÚ se upřednostňuje bezhotovostní platba kartou před platbou v hotovosti.   (Konkrétnější informace o platbě za odpady)

Upozorňujeme, že veřejné záchody na zámku i v zámecké zahradě jsou z technických důvodů přechodně uzavřeny.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2020