logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Provozní doba úřadu zůstává omezená

Publikováno 25.3.2020

Na základě Usnesení vlády a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR o zákazu volného pohybu osob je Městský úřad Hranice pro veřejnost uzavřen.  Úřední hodiny Městského úřadu Hranice jsou stanoveny na pondělí a středu od 13 do 16 hodin.

Veškerá podání lze uskutečnit elektronicky prostřednictvím datové schránky, e-mailové adresy podatelna@mesto-hranice.cz, v listinné podobě poštou nebo prostřednictvím podatelny městského úřadu v přízemí zámku, která je otevřena ve výše uvedených úředních hodinách MěÚ.

V nezbytně nutných případech je možné naléhavou úřední záležitost vyřídit v úředních hodinách v pondělí a středu od 13 do 16 hodin i osobně avšak jedině po předchozí e-mailové či telefonické domluvě.  Jinak nebude vstup na úřad umožněn. Všechny telefonické a e-mailové kontakty zůstávají v platnosti.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2020