logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Nemocnice Hranice pracuje v mimořádném režimu

Publikováno 26.3.2020

Nemocnice Hranice - Mimořádné opatření. Do odvolání ošetřujeme pouze akutní případy. Plánovaná vyšetření možná pouze po TELEFONICKÉ konzultaci s lékařem.

!  ŠÍŘENÍ  NEMOCI   COVID-19 JE   TRESTNÝM   ČINEM  !

  • Nemocnice Hranice a. s. není určena pro diagnostiku a léčbu koronavirového onemocnění.
  • Příslušným určeným pracovištěm je Infekční oddělení Nemocnice Prostějov!
  • Po celou inkubační dobu, tj. 14 dnů, je třeba se zdržovat pouze v místě bydliště (doma), omezit styk s ostatními osobami. Sledujte svůj zdravotní stav. Telefonicky konzultujte svůj zdravotní stav se svým praktickým lékařem.
  • Pokud se objeví příznaky jako teplota, horečka  (nad 37 °C nebo nad 38 °C) kašel, dušnost, dýchací obtíže, kontaktujte místně příslušné infekční oddělení (okres Přerov spadá pod infekční oddělení Nemocnici Prostějov, tel. čísla 582 315 501, 506), nebo KHS v Olomouci (585 719 234, 254).
  • Pokud jste byli vyzváni k vyšetření na infekční oddělení, nejezděte hromadnou dopravou, pokud možno se dopravte osobním autem, v případě zhoršení zdravotního stavu zavolejte ZZS (155) s vysvětlením vaší klinické a epidemiologické anamnézy (jaké máte potíže a odkud jste přicestovali).
  • Často si myjte ruce mýdlem a vodou, popřípadě používejte dezinfekční prostředky na ruce s plně virucidními účinky (dezinfekčními prostředky na bázi min. 70% alkoholu).
  • Při kašli a kýchání si zakrývejte ústa a nos kapesníkem nebo paží či rukávem, ne rukama!!!
  • Provádějte průběžně dezinfekci ploch a povrchů v domácnosti, dezinfekčními prostředky s plně virucidním účinkem, a to dle návodu výrobce.

V Hranicích dne 28. února 2020                      
MUDr. Eduard Sohlich, MBA
ředitel Nemocnice Hranice a. s.

Lékárna v areálu nemocnioce je otevřena

Aktuální informace naleznete na webu Nemocnice Hranice 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies