logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Rada zrušila poplatky za družiny a školky, promíjí nájmy v městských prostorách

Publikováno 26.3.2020

Rada města Hranic na svém jednání 24. března 2020 schválila zrušení úplaty za vzdělávání v mateřské škole, tzv. školkovné a úplaty za školní družinu v základních školách, zřízených městem.  Schválila také dvouměsíční prominutí nájemného těm nájemcům nebytových prostor, kteří museli zavřít provozovny.

Rada města Hranic schválila zrušení úplaty za vzdělávání v mateřské škole, tzv. školkovné a úplaty za školní družinu v základních školách, zřízených městem.  Zrušení poplatků platí s účinností ode dne jejich uzavření. Znamená to, že platby za měsíc březen budou jednotlivá školská zařízení  rodičům dětí vracet v poměrné části. Školní družiny byly uzavřeny 11. března na základě vydaného mimořádného opatření vlády ČR. Městské mateřské školy byly uzavřeny od 19. března 2020.

Rada města schválila prominutí nájemného včetně DPH nájemcům nebytových prostor v majetku města, kteří museli uzavřít své provozovny: Prominutí se týká období od 1. dubna do konce května 2020, za jeden měsíc jde o celkovou částku bezmála 80 tisíc korun.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies