logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Město řeší nákazu v Domově seniorů

Publikováno 21.10.2020

Koncem minulého týdne bylo zjištěno významné zasažení klientů i personálu Domova seniorů Hranice nákazou COVID 19. Pozitivních je pět desítek klientů a také část personálu domova. Město podniká veškeré možné kroky k co nejlepšímu zvládnutí situace.

Náš domov byl již od března letošního roku důsledně chráněn a zabezpečen. Několikrát bylo vedení města dokonce kritizováno za nepřiměřená opatření. V té  době jsme neustoupili a následně naše rozhodnutí potvrdila i vláda svými výnosy. Domov seniorů zůstal uchráněn.

V letním období ale došlo k téměř absolutnímu uvolnění, lidé začali cestovat a tak se situace možná ještě ve větším měřítku v září opět zhoršila. V našem Domově seniorů už jsme měli dostatek zkušeností a tak se opět zavedla řada omezení. Oddělily se jednotlivé sekce pracovní činnosti, zavedla se pravidla návštěv, prostory se pravidelně dezinfikovaly a obslužný personál užíval dostupné ochranné prostředky. Veškeré náznaky i běžného onemocnění byly řešeny okamžitým stažením z pracovní činnosti.

Bohužel, ani to nestačilo. Personál odchází denně k rodinám, probíhala společenská setkání, lidé cestovali, rodiny navštěvovaly své blízké v domově. Někteří klienti odjížděli do rodin na oslavy, či rodinné akce. Zpětně tak ani nelze zjistit, kdo nákazu v našem domově rozšířil. Pokud přihlédnu k tomu, jak byl nastaven celý systém ochrany, tak lze konstatovat, že nákaza zmíněným virem je velmi agresivní.

V Domově seniorů Hranice funguje přímý lékařský denní dohled a při běžném provozu má i dostatek zdravotnického i provozního personálu. Jakmile ale dojde ke zjištění nákazy většího rozsahu, systém péče začíná kolabovat. Jeden lékař je málo, začne chybět zdravotní kvalifikovaný personál, je málo provozního personálu a na konci jsou nemocní lidé.

Město Hranice a jeho krizový štáb již v sobotu převzali přímé řízení situace. Kontaktovali jsme pracoviště Krajské hygienické stanice a vyjednali postup testování, karantény a návratu pracovníků. Krajský krizový štáb spolu s Hasičským záchranným sborem poskytl mimořádnou dodávku vyššího stupně ochranných pomůcek. K lékařské péči jsme přiřadili dobrovolníky a studenty Střední zdravotní školy Hranice a sjednali přímý dohled hranické nemocnice. Již v neděli jsme požádali o mimořádnou pomoc armádu ČR. S úctou mohu konstatovat, že armáda naší žádosti obratem vyhověla a poskytla požadovaných 20 provozních pracovníků.

Bohužel předpisy pro ochranu armády neumožňují bez testů obratem nastoupit a tak bylo třeba splnit předepsané náležitosti. V době kdy píšu tuto informaci se již příslušníci armády připravují na provedení požadované pomoci.

Paní ředitelka vyzvala dobrovolníky i zdravotní sestry seniorského věku, aby pomohli tyto personální problémy řešit. Osobně podporuji i tuto aktivitu, protože v době nouze bychom všichni měli zvažovat své možnosti jak pomoci.

V tuto chvíli v našem zařízení opravdu lidé bojují ze všech sil, aby nikdo na tuto situaci nedoplatil, personál to zvládl a vrátili jsme společně život v našem zařízení do normálních kolejí.

Také já osobně, vedení města i krizový štáb vynakládáme vše, abychom splnili svoji povinnost.

Jiří Kudláček
starosta města Hranic     

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies