logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Platnost řidičských průkazů se prodlužuje

Publikováno 25.2.2021

O deset měsíců se prodlužuje platnost těm řidičským průkazům, kterým měla skončit platnost v období od od 1. září 2020 do 30. června 2021. To znamená, že řidičský průkaz, kterému uplynula platnost například 5. prosince 2020 je platný do 5. října 2021. Uvedlo to ministerstvo dopravy.

U těch řidičských průkazů, kterým platnost již jednou prodloužena byla a znovu jim uplynula či uplyne v období od 1. září 2020 do 30. června 2021, je znovu prodloužena a to buď o 6 měsíců nebo do 1. července 2021 podle toho, co nastane později. Například řidičský průkaz, jemuž už byla jednou platnost prodloužena do 25. října 2020 (tj. platnost v řidičském průkazu je 25. března 2020) je při zohlednění druhé možnosti platný až do 1. července 2021, i když je to déle než  6  měsíců. Pokud má platnost řidičského průkazu uplynout například k datu 29. března 2021, (platnost na řidičském průkazu je uvedena do 29. srpna 2020) je řidičský průkaz platný až do 29. září 2021.

Obdobným způsobem je řešeno i prodloužení platnosti profesní způsobilosti řidiče. Takže ta osvědčení odborné způsobilosti, které by jinak uplynuly nebo měly jinak uplynout mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021, se považují za prodloužené o dobu 10 měsíců. Lhůty pro dokončení pravidelného školení držitelů osvědčení odborné způsobilosti, které by jinak uplynuly nebo měly jinak uplynout mezi 1. zářím
2020 a 30. červnem 2021, se považují za prodloužené o šest měsíců nebo do 1. července 2021, podle toho, co nastane později.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies