logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Přechod nájmu bytu

Publikováno 28.7.2017

Žádost o přechod nájmu bytu z důvodu úmrtí, odstěhování nájemce

01. Identifikační číslo

02. Kód

03. Pojmenování ( název ) životní situace

Přechod nájmu bytu

04. Základní informace k životní situaci

Přechod nájmu bytu z důvodu úmrtí, dle § 2279 občanského zákoníku

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat ( podat žádost apod.)

Právnická osoba a fyzická osoba starší 18-ti let

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání písemné žádosti na schváleném formuláři QF-OMP-12 (v příloze) včetně potvrzení správce budov, čestného prohlášení žadatele a prohlášení souseda

07. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podání písemné žádosti na schváleném formuláři QF-OMP-12 (v příloze)

08. Na které instituci životní situaci řešit

Město Hranice, Pernštejnské nám.1,  Odbor majetkový a právní, 2. patro

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Šárka Šubrtová - byty - dv. 302, tel 581 828 236

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněný formulář QF-OMP-12 (v příloze)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

QF-OMP-12 (PDF) nebo QF-OMP-12 (word)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Při podání žádosti se žádný poplatek nehradí

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

1-2 měsíce (ve složitějších případech 3 měsíce)

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Komise pro sociální a bytové záležitosti Rady města Hranic a správce nemovitosti Ekoltes Hranice, a.s.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli vyžadovány
-

16. Elektronická služba, kterou lze využít

podatelna@mesto-hranice.cz  ( s elektronicky ověřeným podpisem)

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Zákon č. 128/2000 Sb. , zákon o obecních zřízeních ( o obcích) v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy
-

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání k věcně a místně příslušnému soudu

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
-

21. Nejčastější dotazy
-

22. Další informace
-

23. Informace o popisovaném postupu ( o řešení životní situace) je možné získat jaké z jiných zdrojů nebo v jiné formě
-

24. Související životní situace a návody jak je řešit
-

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

 Odbor majetkový a právní

26. Kontaktní osoba

Šárka Šubrtová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.9.2022

28. Popis byl naposledy aktualizován

13. 6. 2023

29. Datum konce platnosti popisu - bez omezení

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies