logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Přechod nájmu bytu

Publikováno 28.7.2017

Žádost o přechod nájmu bytu z důvodu úmrtí, odstěhování nájemce

01. Identifikační číslo

02. Kód

03. Pojmenování ( název ) životní situace

Přechod nájmu bytu

04. Základní informace k životní situaci

Přechod nájmu bytu z důvodu úmrtí, dle § 2279 občanského zákoníku

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat ( podat žádost apod.)

Právnická osoba a fyzická osoba starší 18-ti let

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání písemné žádosti na schváleném formuláři QF-OSM-12 (v příloze) včetně potvrzení správce budov, čestného prohlášení žadatele a prohlášení souseda

07. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podání písemné žádosti na schváleném formuláři QF-OSM-12 (v příloze)

08. Na které instituci životní situaci řešit

Město Hranice, Pernštejnské nám.1, odbor správy majetku , 2. patro

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Šárka Zapletalová - byty - dv. 302, tel 581 828 236

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněný formulář QF-OSM-12 (v příloze)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

QF-OSM-12 (PDF) nebo QF-OSM-12 (word)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Při podání žádosti se žádný poplatek nehradí

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

1-2 měsíce (ve složitějších případech 3 měsíce)

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Komise pro sociální a bytové záležitosti Rady města Hranic a správce nemovitosti Ekoltes Hranice, a.s.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli vyžadovány
-

16. Elektronická služba, kterou lze využít

podatelna@mesto-hranice.cz  ( s elektronicky ověřeným podpisem)

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Zákon č. 128/2000 Sb. , zákon o obecních zřízeních ( o obcích) v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy
-

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání k věcně a místně příslušnému soudu

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
-

21. Nejčastější dotazy
-

22. Další informace
-

23. Informace o popisovaném postupu ( o řešení životní situace) je možné získat jaké z jiných zdrojů nebo v jiné formě
-

24. Související životní situace a návody jak je řešit
-

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor správy majetku

26. Kontaktní osoba

Šárka Zapletalová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

25. 5. 2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

21. 5. 2018

29. Datum konce platnosti popisu - bez omezení

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021