logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Zastupitelstva města - březen 2023

Publikováno 23.3.2023

Jednání zastupitelstva města Hranic se uskutečnilo ve čtvrtek 30. března od 16. hodin na zámku v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1. Jednání zastupitelstva je veřejné.

Program:

A) Zahájení, schválení programu, kontrola plnění usnesení

1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové a volební komise, zapisovatelky

2. Náměty a připomínky občanům

B) Hlavní jednání ZM 

přílohy k materiálům naleznete níže v přílohách

3. Rozpočtová opatření

4. Návrh na změnu Územního plánu Hranic

5. Návrh na změnu Územního plánu Hranic

6. Vyhodnocení Akčního plánu za rok 2022 a návrh nového Akčního plánu pro rok 2023

7. Dotace – příspěvky na celoroční činnost 2023 v oblasti kultury v kompetenci odboru OŠKT

8. Dotace – granty 2023 v oblasti kultury v kompetenci OŠKT

9. Smlouva o poskytnutí dotace - investičního finančního příspěvku na vybudování prodloužení veřejného osvětlení

10. Podání žádosti o dotaci - Energetické úspory Purgešova 1399

11. Podání žádosti o dotaci - Protipovodňová ochrana na řece Bečvě - pořízení čerpadel

12. Příspěvky a granty v sociálně-zdravotní oblasti pro rok 2023

13. Granty na podporu investic a oprav tělovýchovných zařízení, kulturních zařízení a zařízení sociálních služeb v roce 2023

14. Finanční záležitosti ZŠ a MŠ Struhlovsko, příspěvková organizace

15. Petice ve věci hluku z výrobního zařízení divize CETRIS společnosti CIDEM Hranice, a. s.

16. Petice - "Nesouhlas s výstavbou haly v ulici M. Tyrše na pozemku p. č. 368/1 a p. č.368/3 v k. ú. Drahotuše"

17. Smlouvy o dílo - Ekoltes Hranice, a.s. - Parkoviště Bezručova sever a Parkoviště Cementářské sídliště

18. Výkup části pozemku parc. č. 1852/2 v k.ú. Hranice

19. Uplatnění zákonného předkupního práva ke stavbám garáží

20. Programové prohlášení Zastupitelstva města Hranic pro období let 2022 - 2026 s výhledem na období let 2026 - 2030

21. Schválení Jednacího řádu Zastupitelstva města Hranic a Jednacího řádu výborů Zastupitelstva města Hranic

22. Delegování zástupce města na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.

23. Zásady pro tvorbu a čerpání sociálního fondu

24. Informace pro občany města o činnosti orgánů obce

25. Různé - zastupitelé

Přílohy ke stažení

01 - zahájení (768,21 KB)

02 - náměty a připoomínky občanů (768,17 KB)

03 - rozpočtová opatření (769,98 KB)

04 - návrh na změnu územního plánu (117,41 KB)

04 - návrh na změnu územního plánu - příloha 1 (112,31 KB)

04 - návrh na změnu územního plánu - příloha 2 (257,83 KB)

04 - návrh na změnu územního plánu - příloha 3 (2 902,55 KB)

04 - návrh na změnu územního plánu - příloha 4 (1 308,92 KB)

05 - návrh na změnu územního plánu (118,75 KB)

05 - návrh na změnu územního plánu - příloha 1 (239,67 KB)

05 - návrh na změnu územního plánu - příloha 2 (2 683,00 KB)

05 - návrh na změnu územního plánu - příloha 3 (1 452,59 KB)

05 - návrh na změnu územního plánu - příloha 4 (964,34 KB)

06 - vyhodnocení akčního plánu (771,46 KB)

06 - vyhodnocení akčního plánu - příloha 1 - vyhodnocení 2022 (213,87 KB)

06 - vyhodnocení akčního plánu - příloha 2 - návrh rok 2023 (68,74 KB)

06 - vyhodnocení akčního plánu - příloha 3 - zásobník investic (5 706,94 KB)

07 - příspěvky na celoroční činnost - kultura (773,19 KB)

07 - příspěvky na celoroční činnost - kultura - příloha 1 (15,84 KB)

07 - příspěvky na celoroční činnost - kultura - příloha 2 (139,22 KB)

07 - příspěvky na celoroční činnost - kultura - příloha 3 (133,55 KB)

08 - granty v oblasti kultury (772,99 KB)

08 - granty v oblasti kultury - příloha 1 (20,22 KB)

08 - granty v oblasti kultury - příloha 2 (144,28 KB)

08 - granty v oblasti kultury - příloha 3 (140,65 KB)

09 - smlouva o poskytnutí dotace - veřejné osvětlení (1 109,92 KB)

09 - smlouva o poskytnutí dotace - veřejné osvětlení - příloha 1 žádost (5 130,48 KB)

09 - smlouva o poskytnutí dotace - veřejné osvětlení - příloha 2 mapa (447,65 KB)

09 - smlouva o poskytnutí dotace - veřejné osvětlení - příloha 3 (83,12 KB)

10 - podání žádosti o dotaci - energetické úspory Purgešova (772,06 KB)

10 - podání žádosti o dotaci - energetické úspory Purgešova - příloha 1 (356,55 KB)

10 - podání žádosti o dotaci - energetické úspory Purgešova - příloha 2 mapa (165,17 KB)

11 - podání žádosti o dotaci -protipovodňové úpravy (778,10 KB)

11 - podání žádosti o dotaci -protipovodňové úpravy - příloha 1 situace (473,82 KB)

11 - podání žádosti o dotaci -protipovodňové úpravy příloha 2 (6 549,60 KB)

11 - podání žádosti o dotaci -protipovodňové úpravy příloha 3 (1 781,70 KB)

11 - podání žádosti o dotaci -protipovodňové úpravy - příloha 4 (6 734,42 KB)

12 - příspěvky a granty v sociální oblasti (774,72 KB)

12 - příspěvky a granty v sociální oblasti - příloha 1 (121,65 KB)

12 - příspěvky a granty v sociální oblasti - příloha 2 (106,17 KB)

12 - příspěvky a granty v sociální oblasti - příloha 3 (133,14 KB)

12 - příspěvky a granty v sociální oblasti - příloha 4 (141,94 KB)

13 - granty - investice na opravu tělovýchovných, kulturních aj zařízení (775,55 KB)

13 - granty - investice na opravu tělovýchovných, kulturních aj zařízení - příloha 1 (610,39 KB)

13 - granty - investice na opravu tělovýchovných, kulturních aj zařízení - příloha 2 (567,88 KB)

14 - Finanční záležitosti ZŠ a MŠ Struhlovsko (770,58 KB)

14 - Finanční záležitosti ZŠ a MŠ Struhlovsko - příloha 1 (179,63 KB)

15 - petice - hluk z výrobního zařízení (126,85 KB)

15 - petice - hluk z výrobního zařízení - příloha 1 podnět (142,69 KB)

15 - petice - hluk z výrobního zařízení - příloha 2 odpověď dopis (403,36 KB)

15 - petice - hluk z výrobního zařízení - příloha 3 odpověď (2 053,67 KB)

15 - petice - hluk z výrobního zařízení - příloha 4 dopis firmě (93,34 KB)

15 - petice - hluk z výrobního zařízení - příloha 5 dopis firmy (852,00 KB)

15 - petice - hluk z výrobního zařízení - příloha 6 žádost o sdělení (544,21 KB)

15 - petice - hluk z výrobního zařízení - příloha 7 zápis z jednání (467,23 KB)

15 - petice - hluk z výrobního zařízení příloha 8 (708,74 KB)

16 - petice - nesouhlas s výstavbou haly (1 108,15 KB)

16 - petice - nesouhlas s výstavbou haly - příloha petice (184,53 KB)

17 - smlouva o dílo - parkoviště (773,57 KB)

17 - smlouva o dílo - parkoviště - příloha 1 (1 091,40 KB)

17 - smlouva o dílo - parkoviště - příloha 2 (440,81 KB)

18 - výkup části pozemku (132,93 KB)

18 - výkup části pozemku - příloha 1 snímek KM (670,67 KB)

18 - výkup části pozemku - příloha 3 (399,45 KB)

19 - uplatnění předkupního práva (118,25 KB)

19 - uplatnění předkupního práva - příloha 1 (312,12 KB)

20 - Programové prohlášení (768,91 KB)

20 - Programové prohlášení - příloha Programové prohlášení (638,77 KB)

21 - jednací řád zastupitelstva (769,47 KB)

21 - jednací řád zastupitelstva - příloha 1 jednací řád zastupitelstva (243,69 KB)

21 - jednací řád zastupitelstva - příloha 2 jednací řád výborů (130,84 KB)

22 - delegování zástupců města na valnou hroimadu VaK Přerov (771,02 KB)

23 - zásady pro tvorbu a čerpání sociálního fondu (769,67 KB)

23 - zásady pro tvorbu a čerpání sociálního fondu - příloha 1 zásady (140,84 KB)

23 - zásady pro tvorbu a čerpání sociálního fondu - příloha 2 (193,99 KB)

24 - informace o činnosti orgánů obce (771,01 KB)

25 - různé (768,15 KB)

Stáhnout vše

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies