logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Poskytnuté informace - 2018

Publikováno 23.1.2018

Informace, o které byl podle zákona 106/1999 požádán Městský úřad Hranice v roce 2018. Jednotlivé odpovědi naleznete v přílohách ke stažení.

Přílohy ke stažení

01 - informace o budově - odmítnutí (260,75 KB)

02 - investiční plány města (320,34 KB)

03 - změny územního plánu (213,15 KB)

03 - změny územního plánu - odmítnutí (233,95 KB)

04 -zajištění GDPR (233,67 KB)

05 - volby - zabezpečení a náklady (316,52 KB)

06 - protipovodňová opatření (102,16 KB)

07 - žádost o směrnici - odmítnutí (341,36 KB)

07 - žádost o směrnici - doplnění (383,86 KB)

08 - odložení žádosti - vzdělávání (218,80 KB)

09 - informace o stožáru (208,70 KB)

10 - oblast GDPR (242,39 KB)

11 - výkazy přestupků (965,47 KB)

12 - smlouvy (191,53 KB)

13 -řízení o odstranění stavby (257,99 KB)

14 - vodní dílo Skalička (256,70 KB)

15 - územně plánovací informace - Zámrsky (295,36 KB)

16 - výkazy v oblasti přestupků a částečné zamítnutí žádosti o informace (236,09 KB)

16 - doplnění žádosti - výkazy v oblasti přestupků (176,62 KB)

16 - příloha - výkazy v oblasti přestupků (34,24 KB)

17 - řízení o odstranění stavby (258,08 KB)

18 - dotaz na stavební řízení (204,63 KB)

19 - vodárna - informace (128,60 KB)

20 - spisová značka (258,34 KB)

21 - územní studie (233,68 KB)

22 - neoprávněný zábor půdy (201,43 KB)

23 - průjezd na pozemek (188,89 KB)

24 - směrnice zadávání veřejných zakázek (174,85 KB)

25 - prominutí nájemného (311,33 KB)

27 - ochranné pásmo památkové zóny (172,89 KB)

28 - územní studie Severovýchodní spojka (220,64 KB)

29 - kastrace koček (142,36 KB)

30 - ochranné pásmo památkové zóny (256,97 KB)

Stáhnout vše

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies