logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Čipování psů

Publikováno 25.7.2017

01. Identifikační kód

02. Kód

03. Pojmenování (název) životní situace

Trvalé označování psů

04. Základní informace k životní situaci

Chovatel psa chovaného na území města Hranic je povinen nechat psa staršího 3 měsíců trvale označit elektronickým čipem a to nejpozději do 30ti dnů ode dne dovršení stáří psa nebo nejpozději do 30ti dnů ode dne, kdy se stal chovatelem psa staršího 3 měsíců. Takto označeného psa je chovatel povinen přihlásit do evidence.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Chovatel psa

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Chovatel psa je povinen nechat trvale označit psa, který dosud označen není, osobou odborně způsobilou k výkonu této odborné veterinární činnosti. Od veterinárního lékaře, který elektronický čip aplikoval, si chovatel k doložení trvalého označení psa vyžádá registrační kartu o označení psa elektronickým čipem a na základě toho přihlásí psa do evidence.
Chovatel psa je také povinen u finančního odboru ohlásit, pro účely evidence, ukončení chovu psa na území města Hranice, ztrátu, únik či úmrtí, a to nejpozději do 30ti dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podejte písemnou žádost s uvedením veškerých náležitosti. Formulář žádosti vydává MěÚ Hranice, podatelna MěÚ, na webových stránkách Města Hranice, nebo FO dveře č. 453

08. Na které instituci životní situaci řešit

MěÚ Hranice,

Pernštejnské náměstí 1

753 01 Hranice

Finanční odbor, budova zámku - dveře č. 453

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MěÚ Hranice, finanční odbor, budova zámku - dveře č. 453,
Ing. Jana Nehybová, telefon 581 828 374 E-mail: jana.nehybova@mesto-hranice.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz, registrační kartu o označení psa elektronickým čipem.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Čipování psa - ohlašovací povinnost (PDF nebo Word)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Označení psů elektronickým čipem se provádí na náklady chovatele psa. Další poplatky nejsou žádné

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Zpravidla se tato záležitost vyřizuje obratem a to s ohledem na skutečnost, že se jedná o oznamovací povinnost

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Problémem může být doložení identity u mladistvých. Musí být zákonný zástupce (rodiče)

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci je možné řešit zasláním vyplněného formuláře Čipování psa – oznamovací povinnost elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Obecně závazná vyhláška Města Hranic č. 1/2009

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, §58 a59.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Chovatel psa, který před účinnosti OZV č. 1/2009 nechal psa označit způsobem odpovídajícím provedení identifikace psa dle této OZV, nebo se stal před účinností této OZV chovatelem psa označeného tímto způsobem, je povinen se do 9 měsíců od účinnosti této OZV přihlásit do evidence.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Finanční odbor

26. Kontaktní osoba

Ing. Jana Nehybová, e-mail: jana.nehybova@mesto-hranice.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2015

28. Popis byl naposledy aktualizován

25.5.2015

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Chovatel psa, který před účinnosti OZV č. 1/2009 nechal psa označit způsobem odpovídajícím provedení identifikace psa dle této OZV, nebo se stal před účinností této OZV chovatelem psa označeného tímto způsobem, je povinen se do 9 měsíců od účinnosti této OZV přihlásit do evidence.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies