logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Územní studie krajiny SO ORP Hranice

Publikováno 21.10.2019

Do územní studie je možné nahlížet na oddělení územního plánování, MěÚ Hranice, odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice.

Cílem ÚSK bylo vytvořit odborný komplexní dokument umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území s využitím koordinační úlohy územního plánování. ÚSK má být využita jako podklad pro plánovací a rozhodovací činnost zejména orgánů územního plánování, orgánů ochrany přírody, stavebních úřadů a dalších orgánů podílejících se na rozhodování o krajině a pro doplnění a upřesnění územně analytických podkladů ORP Hranice.

Analytická část  – průzkumy  a rozbory USK - přílohy naleznete zde

Přílohy ke stažení

Návrh ÚSK ORP Hranice_Část II Karty_obcí (2 168,54 KB)

Návrh ÚSK ORP Hranice_Část I_Textová zpráva (10 853,00 KB)

Příloha 1 Pasporty brownfieldů Hranice (3 302,41 KB)

Příloha 2 Ochrana přírody ukázky ekologicky stabilnějších ploch (2 506,52 KB)

Příloha 3 Katalog půdoochranných opatření (2 170,98 KB)

Příloha 4 Přírodně hodnotnější biotopy jako možné VKP (700,21 KB)

08_HLAVNI_VYKRES_A (42 359,14 KB)

08_HLAVNI_VYKRES_B (51 396,89 KB)

08_HLAVNI_VYKRES_C (42 714,28 KB)

08_HLAVNI_VYKRES_D (48 518,84 KB)

08_HLAVNI_VYKRES_E (45 355,39 KB)

08_HLAVNI_VYKRES_F (45 993,74 KB)

08_HLAVNI_VYKRES_LEGENDA (829,34 KB)

09_VYKRES_ZMEN_A (40 532,51 KB)

09_VYKRES_ZMEN_B (47 640,97 KB)

09_VYKRES_ZMEN_C (39 247,51 KB)

09_VYKRES_ZMEN_D (44 487,55 KB)

09_VYKRES_ZMEN_E (41 123,81 KB)

09_VYKRES_ZMEN_F (41 730,92 KB)

09_VYKRES_ZMEN_LEGENDA (829,63 KB)

10_VYKRES_JEVU_DO_UAP_A (41 202,90 KB)

10_VYKRES_JEVU_DO_UAP_B (48 930,12 KB)

10_VYKRES_JEVU_DO_UAP_C (40 799,02 KB)

10_VYKRES_JEVU_DO_UAP_D (45 787,85 KB)

10_VYKRES_JEVU_DO_UAP_E (42 602,96 KB)

10_VYKRES_JEVU_DO_UAP_F (43 359,29 KB)

10_VYKRES_JEVU_DO_UAP_LEGENDA (839,92 KB)

11_VYKRES_HODNOT_DO_UAP_A (40 062,67 KB)

11_VYKRES_HODNOT_DO_UAP_B (47 334,59 KB)

11_VYKRES_HODNOT_DO_UAP_C (38 834,27 KB)

11_VYKRES_HODNOT_DO_UAP_D (44 654,28 KB)

11_VYKRES_HODNOT_DO_UAP_E (41 114,74 KB)

11_VYKRES_HODNOT_DO_UAP_F (40 962,72 KB)

11_VYKRES_HODNOT_DO_UAP_LEGENDA (837,90 KB)

12_CELKOVE_RESENI (57 840,67 KB)

13_TYPY_KRAJIN (22 297,28 KB)

14_VD_SKALICKA_HLAVNI (28 552,16 KB)

15_VD_SKALICKA_ZMENY (27 154,30 KB)

16_VD_SKALICKA_JEVY_DO_UAP (27 691,02 KB)

Stáhnout vše

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies