logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Jednotné enviromentální závazné stanovisko

Publikováno 8.3.2024

Vydávání jednotného enviromentální stanoviska ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném enviromentálním stanovisku. Jedná se o nástroj procesní integrace státní správy v oblasti ochrany životního prostředí. Vydává se ve formě závazného stanoviska podle správního řádu, a to pro všechny záměry povolované podle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb.

01.Identifikační kód

02. Kód

03. Pojmenování (název) životní situace

Jednotné enviromentální závazné stanovisko

04. Základní informace k životní situaci

Vydávání jednotného enviromentální stanoviska ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném enviromentálním stanovisku. Jedná se o nástroj procesní integrace státní správy v oblasti ochrany životního prostředí. Vydává se ve formě závazného stanoviska podle správního řádu, a to pro všechny záměry povolované podle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatel musí být právnickou osobou nebo jejím oprávněným zástupcem, fyzickou osobou podnikající nebo fyzickou osobou způsobilou k právním úkonům a k právům a povinnostem.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání žádosti se specifikací požadavku žadatele, fyzicky nebo elektronicky na podatelnu Městského úřadu v Hranicích nebo písemně na adresu: Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti doplněné potřebnými podklady uvedené v žádosti.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad v Hranicích, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Kde: Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. č.p. 1, 753 01 Hranice

S kým: odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí, Bc. Lucie Hasonová, tel.: 581 828 351, e-mail: lucie.hasonova@mesto-hranice.cz

Kdy: pondělí, středa od 8:00 do 11:30 hod. a od 12:30 do 17:00 hod., jinak po předchozí telefonické dohodě

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněnou žádost o jednotné enviromentální závazného stanoviska, včetně příloh.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis formuláře žádosti lze získat na odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice a na internetových stránkách ve formátu word a PDF.

12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Bez správního poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30 dní

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

Bez dalších účastníků.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

V případě potřeby doložení dalších podkladů bude žadatel vyzván telefonicky nebo písemně.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu

Žádosti s projektovými dokumentacemi (studie, záměr), lze podávat i elektronickou formou.

Podání nebo případné dotazy lze činit e-mailem na adresu: podatelna@mesto-hranice.cz (s elektronicky ověřeným podpisem)

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném enviromentálním stanovisku
  • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

Viz bod 17.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

---

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Přestupky podle § 17 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném enviromentálním stanovisku.

21. Nejčastější dotazy

---

22. Další informace

Potřebujete se k věci dozvědět víc? Problematiku lze konzultovat osobně s pracovníkem Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí, MěÚ Hranice v době stanovených hodin pro veřejnost, případně telefonicky.

Bc. Lucie Hasonová, tel.: 581 828 351, referentka Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, e-mail: lucie.hasonova@mesto-hranice.cz

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

---

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad v Hranicích, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí

26. Kontaktní osoby

Bc. Lucie Hasonová, tel.: 581 828 351, referentka Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, e-mail: lucie.hasonova@mesto-hranice.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2024

28. Popis byl naposledy aktualizován

8.3. 2024

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není ukončen.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

 

Přílohy - word

Přílohy - PDF

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies