logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Ochrana zemědělského půdního fondu

Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

více... | Publikováno 26.5.2020

Vyjádření k návrhu trasy

Vyjádření orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) k návrhu trasy

více... | Publikováno 28.7.2017

Pochybnosti, zda se jedná o půdní fond

Rozhodnutí v pochybnostech, zda se jedná o součást zemědělského půdního fondu

více... | Publikováno 28.7.2017

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021