logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Lesní hospodářství a myslivost

Dělení lesního pozemku

Souhlas s dělením lesního pozemku

více... | Publikováno 27.7.2017

Lov na nehonebních pozemcích

Povolení lovu na nehonebních pozemcích

více... | Publikováno 27.7.2017

Lovecký lístek

Vydání loveckého lístku

více... | Publikováno 27.7.2017

Odnětí lesních pozemků

Odnětí či omezení lesních pozemků

více... | Publikováno 27.7.2017

Pochybnost, zda jde o lesní pozemek

Pochybnost, zda jde o pozemek určený k plnění funkcí lesa

více... | Publikováno 27.7.2017

Prohlášení pozemku za lesní

Prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa

více... | Publikováno 27.7.2017

Snížení stavu zvěře

Snížení stavu zvěře případně zrušení chovu zvěře v honitbě, změna plánu

více... | Publikováno 27.7.2017

Souhlas s umístěním stavby

Souhlas s návrhem územního rozhodnutí o umístění stavby na pozemky ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa (ochranné pásmo)/ nebo přímo na pozemky určené k plnění funkcí lesa.

více... | Publikováno 27.7.2017

Vyjádření k odlovu spárkaté zvěře

Lov spárkaté zvěře, pro kterou není v honitbě stanoven minimální a normovaný stav

více... | Publikováno 27.7.2017
Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies