logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Lovecký lístek

Publikováno 27.7.2017

Vydání loveckého lístku

1. Identifikační číslo návodu:

2. Kód životní situace:

bude doplněno dodatečně

3. Název:

Vydání loveckého lístku

4. Jedná se o řízení zahájené na základě žádosti občana.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Řízení se zahajuje na základě písemné žádosti občana doplněné přílohami.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podání písemné žádosti s přílohami dle následujících bodů.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním písemné žádosti na předepsaném tiskopise s přílohami a zaplacení správního poplatku.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Kde: Městský úřad v Hranicích, Pernštejnské náměstí č. 1, Hranice
S kým: odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, Bc. Iveta Honyšová, tel.: 581 828 348
Kdy: V hodiny pro veřejnost -
Po a St - 8,00-11,30 a 12,30-17,00 hod., jinak po předchozí telefonické dohodě

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

• Občanský průkaz
• Doklad o složení zkoušky z myslivosti
• Zaplacení povinného pojištění odpovědností za škodu způsobenou při lovu. Limit pojistného plnění nejméně 20 000 000.-Kč. (členové ČMMJ mají pojištění zahrnuto v členském příspěvku)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Tiskopis formuláře žádosti lze získat na odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, v informační kanceláři městského úřadu a internetových stránkách města Hranice (příloha).

12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Na místě při podání žádosti
lovecký lístek:
• na jeden den 30,-Kč
• na pět dní 50,-Kč
• na 30 dní 70,-Kč
• na 6 měsíců 100,-Kč
• na 12 měsíců ( roční) 150,-Kč
• na dobu neurčitou 1 000,- Kč

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Do 30-ti dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:
---
15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:
---
16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

žádosti, vzhledem k nutnosti doložení výše uvedených dokladu, nelze podávat elektronickou formou

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

zákon ČNR č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění a vyhláška č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o myslivosti, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění.

18. Jaké jsou související předpisy:

zákon č. 500/2004 Sb. , správní řád

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

V případě odepření vydání loveckého lístků je řádným opravným prostředkem odvolání. Vydané rozhodnutí obsahuje poučení o odvolání, které obsahuje údaje v jaké lhůtě je možno podat odvolání, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:
---
21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:
---
22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Dále se můžete obrátit na:
pracovníka státní správy myslivosti odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu v Hranicích

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

ze zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit, a další dokumenty:
---
25. Za správnost návodu odpovídá: (orgán/útvar/funkce)

Městský úřad Hranice- odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Bc. Iveta Honyšová, tel.: 581 828 348

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

1. 1. 2023

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

6. 3. 2023

29. Datum konce platnosti návodu:

Bez omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

---

Přílohy ke stažení

Žádost o vydání loveckého lístku (438,67 KB)

Stáhnout vše

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies